Kontakt os     PrePress     TechMedia e-shop
 
  » Find dit fagblad » Pack och Plast » Nyheter

5. juni 2020  

 

Print side Print side  Tilføj til favoriter Tilføj til favoriter  E-mail side E-mail side

2007-01-29 - Arenco: Koncentration av Arenco’s svenska tillverkning av förpackningsmaskiner

Koncentration av Arenco’s svenska tillverkning av förpackningsmaskiner
 
Företagsledningen har beslutat inleda MBL-förhandlingar om att koncentrera montering av förpackningsmaskiner samt därmed relaterad lager/reservdelshantering till verksamheten i Halmstad. Konsekvensen av detta blir att motsvarande kapacitet i Kalmar avvecklas med inskränkta behov av verkstadsyta, men också av personal som följd. I Kalmar beräknas 23 kollektivanställda och 2 tjänstemän bli övertaliga som resultat av förändringen. Företagets intention är att erbjuda alla som så önskar arbete i Halmstad.
 


Fakta om Arenco AB
Arenco AB är en del av Sveriges industrihistoria. Sedan starten 1877 har maskinföretaget försett världen med hundratals tändsticksfabriker och råmaterial för tändsticksproduktion. Arenco kom att bli en synnerligen vital del i Kruegers imperiebygge i början på 1900-talet och en hörnsten i Svenska Tändsticks AB som senare blev Swedish Match.

Arenco är en avancerad maskinbyggare som 2006 förvärvades av industrigruppen Amymone Industri AB. Arenco är världsledande på tändsticksmaskiner, samt förnödenheter till tändsticksproduktion. Med en långsiktigt vikande tändsticksmarknad sker dock tillväxten inom två andra områden. Genom varumärket VMK har Arenco’s Affärsområde Fish ett starkt erbjudande av maskiner för storskalig rensning av fisk, antingen till havs eller i landbaserade fabriker. Affärsområde Packaging utgörs av varumärkena Sprinter och Packovation, två kompletterande erbjudanden av förpackningsmaskiner till en industri med allt högre krav på automatisering. Detta är idag det största affärsområdet inom maskinbyggnation och det har en god tillväxt.

Arenco omsätter 250 MSEK och har tillverkningsenheter i Kalmar, Halmstad och Shanghai som tillsammans sysselsätter 300 personer.

 

 

 
 

ANNONCØRER
 

  
Tilmeld dig TechMedias webmail service...
 
.
   Site Map  |  Privacy statement     


TechMedia A/S | Naverland 35 | 2600 Glostrup | Telefon: (+45) 43 24 26 28 | Fax: (+45) 43 24 26 26 | E-mail: info@techmedia.dk
Åbningstider: Mandag - Torsdag: 8.30 - 16.00 | Fredag: 09.00 - 15.30Copyright © TechMedia A/S - All Rights Reserved.

Powered by MEDIA2 Content Management System.

Valid HTML 4.01! Valid CSS!

© www.xn--leverandrregistret-n4b.dk