Kontakt os     PrePress     TechMedia e-shop
 
  » Find dit fagblad » Pack och Plast » Nyheter

6. juni 2020  

 

Print side Print side  Tilføj til favoriter Tilføj til favoriter  E-mail side E-mail side

2007-04-10 Datalogic: Ny organisationsstruktur

Datalogicgruppen är nu uppdelad i tre operativa divisioner: Datalogic Scanning, Datalogic Automation och Datalogic Mobile.


Malmö och Kista den 10 april 2007  Datalogic SpA – ett företag med verksamhet inom utveckling, produktion och distribution av streckkodsläsarsystem och RFID – har idag tillkännagivit att till följd av en spin-off av vissa operativa delar inom moderbolaget Datalogic SpA har den nya organisationen Datalogic Group nu blivit operativ. Datalogic SpA är listat på Milanobörsens TechSTAR del.

Den 11 december 2006 godkände styrelsen det omorganiseringsprojekt som ska tillgodose behovet av att maximera synergier (teknologi, produktion och distribution) mellan de olika affärsenheter som koncernen tidigare bestod av samt Datalogics förvärv av det amerikanska företaget PSC Inc.

Koncernen har därför etablerat fyra nya företag som blir operativa från och med den 2 april 2007:

· Datalogic Scanning Group Srl har från moderbolaget mottagit filialen “Scanning” som ett kapitaltillskott. Denna filial består av affärsenheten för handhållna streckkodsläsare; 100% av aktierna i PSC Holding Inc., som i sin tur äger aktierna i det operativa företaget PSC Inc. och dess dotterbolag; samt 100% av aktierna i Datalogic Slovakia Sro.

· Datalogic Automation Srl har från moderbolaget mottagit filialen “Automation” som ett kapitaltillskott. Denna filial består av fasta streckkodsläsare för industrin; 100% av aktierna i företaget Laservall SpA vars verksamhet är lasermärkningssystem; och 100% av aktierna i företaget EMS Inc. verksamt inom RFID, samt följande företag: Datalogic Frankrike, Datalogic GmbH, Datalogic BV, Datalogic Gmbh (Österrike), Datalogic Pty, Datalogic UK, Datalogic Inc., Datalogic Iberia, Datalogic Holding AB,  Datalogic AB, och Idec Datalogic (Japan – ägt till 50%), som alla för närvarande står för distribution och teknisk support.

· Datalogic Mobile Srl har från moderbolaget mottagit filialen “Mobile” som ett kapitaltillskott. Denna filial tillhandahåller handdatorer. Filialen kommer också att konsolideras med Datalogic Mobile Inc. i USA, till vilka PSC Inc. har överfört sina mobila och trådlösa enheter.

· Datalogic Shared Services Srl har från moderbolaget mottagit filialen “Shared Service” som ett kapitaltillskott. Denna filial står för ledning och support till koncernens företag (t.ex. informations-system, personalhantering & administration, finans, bokföring, etc.).

De nya företagen har sina säten och administrativa kontor i Italien. 

Moderbolaget Datalogic SpA i Italien kommer fortsättningsvis att arbeta med strategiplanering, koordinering och kontroll av koncernen och dess företag.

Det beräknade värdet av tillgångarna för de fyra nya bolagen den 2 april 2007 är:

· Datalogic Scanning Group S.r.l.  € 91.016.821
· Datalogic Automation S.r.l.          € 31.443.982
· Datalogic Mobile S.r.l.                   € 14.425.946
· Datalogic Shared Services S.r.l.  €   2.330.266

Dessa transaktioner kommer inte att ha någon effekt på de konsoliderade räkenskaperna för koncernen när det gäller inkomstredovisning, balansräkning och valutaflöde, eftersom det rör sig om en omorganisation av den interna organisationsstrukturen.

Transaktionerna kommer inte heller att ha någon betydelse när det gäller säkerheten för företagets tillgångar. Moderbolaget kommer att ge noggrann och komplett information, inklusive redovisnings-relaterad information, även för dotterbolagen.

Datalogic är ett av de ledande företagen i världen inom området Automatisk Identifiering, som t ex streckkodsläsning och RFID (Radio Frequency Identification). I produktprogrammet ingår bl.a. handdatorer och handhållna och fasta streckkodsläsare.

Datalogics breda produktsortiment kan möta alla applikationsbehov. I mer än 30 år har det utmärkande kännetecknet för Datalogics produkter varit avancerad teknologi, detaljerad design och utomordentlig pålitlighet. Koncernen har mer än 1800 anställda över hela världen, äger mer än 700 patent och har sitt säte i Lippo di Calderara di Reno (Bologna, Italien).

 

 

 

 
 

ANNONCØRER
 

  
Tilmeld dig TechMedias webmail service...
 
.
   Site Map  |  Privacy statement     


TechMedia A/S | Naverland 35 | 2600 Glostrup | Telefon: (+45) 43 24 26 28 | Fax: (+45) 43 24 26 26 | E-mail: info@techmedia.dk
Åbningstider: Mandag - Torsdag: 8.30 - 16.00 | Fredag: 09.00 - 15.30Copyright © TechMedia A/S - All Rights Reserved.

Powered by MEDIA2 Content Management System.

Valid HTML 4.01! Valid CSS!

© www.xn--leverandrregistret-n4b.dk