Kontakt os     PrePress     TechMedia e-shop
 
  » Find dit fagblad » Pack och Plast » Nyheter

25. maj 2020  

 

Print side Print side  Tilføj til favoriter Tilføj til favoriter  E-mail side E-mail side

2007-04-10 Intermec: Handdatorer till posten

 
 
 
Handdatorer med Posten
 
 
Ny utrustning från Intermec är viktigt för Posten i slaget om kunderna på den nordiska marknaden. I en av den svenska logistikbranschens största upphandlingar av handdatorer som nyligen avslutats har Posten stärkt sin logistikverksamhet ytterligare. Företaget, som varje dag, besöker mer än 900 000 företag är väl rustade inför framtiden med hjälp av mer än 2500 nya handdatorer från Intermec.
 
– Handdatorerna förbättrar kvaliteten genom hela verksamheten, berättar John Viirman, chef för verksamhetsområde Logistik inom Posten IT. De strömlinjeformar och förenklar våra processer. Det har också gjort att alla kan arbeta enligt samma rutiner vilket ökar kvaliteten mot kund ytterligare.
 
Handdatorer har funnits med i verksamheten i snart tio år för att stödja sorteringen och distribution av paket. För ett par år sedan togs ett strategiskt beslut att ersätta de befintliga enheterna med nya, moderna handdatorer anpassade för att möta de ökande kraven från kunderna på snabbare och mer fördjupad information.
 
Framför allt inom B2B
Leveranser av paket till och från företag är en viktig del av verksamheten och här fanns ett behov av utveckling. Efter investeringsbeslutet i januari 2005 definierade projektgruppen och den referensgrupp som bildats de behov som skulle uppfyllas. Effektivare rutiner vid inhämtning och distribution samt att chaufförer skulle vara uppkopplade och alltid skulle ha tillgång aktuell information i realtid. Det tidigare systemet visade inte information om vart paketen befann sig i leveranskedjan.
 – Det här var nödvändigt att förändra eftersom våra kunder vill ha exakt information om paket vare sig de står som avsändare eller mottagare, förklarar John Viirman.
 
Tuffa krav ställdes
Med det nya systemet har chaufförernas rapporteringsarbete automatiserats och all information om leveranser och avhämtning går direkt in i de centrala systemen för vidare hantering. Detta gör att handdatorerna får en viktig roll. Om de inte fungerar krävs manuell hantering, vilket gör arbetet långsammare och fördröjer informationen. Följden blir ökade kostnader. För att minimera risken för oönskade avbrott har man därför valt robusta datorer som är användarvänliga med bra ergonomi och pålitlighet. Avgörande för valet har även varit tillgång till olika tillbehör samt Intermecs kapacitet att ge snabb service. Likaså bedömdes investeringskostnaden sett till datorernas hela livslängd istället för inköpspriset.
     – En rad funktioner listades upp i samband med utvärderingen liksom testgruppens omdömen, berättar John Viirman. Ekonomin var naturligtvis viktig och där vägde vi in kostnader för service och underhåll.
 
Valet föll på Intermecs handdatormodell 761. Det var den dator som bäst uppfyllde alla krav samtidigt som man fick tillgång till Intermecs service. Den innebär att en defekt eller krånglande handdator kan bytas ut till dagen efter. Även det faktum att Intermec funnits länge på den svenska marknaden och är van att arbeta med stora organisationer vägdes in.
    – Vi har gjort ett val som ska hålla på lång sikt och för oss är det viktigt att våra partners finns kvar länge, förklarar John Viirman.
 
Utveckling och utbildning
Posten har utvecklat egen programvara till handdatorerna
– Vår breda verksamhet och mängden användare gjorde att vi behövde en egenutvecklad applikation, säger John Viirman. Möjligheten att själva utveckla programvara till handdatorerna är värdefull och även här var användargruppen med och utvärderade utformningen.
Att det är ett enormt projekt visas av att man utbildat totalt cirka 4000 användare på de nya handdatorerna. Intermec har även här varit delaktiga och har svarat för en del av utbildningsinsatsen, bland annat när det gäller skötsel och underhåll av apparaterna.
 
Tydliga kundfördelar
Idag hanteras all information elektroniskt med realtidskommunikation mellan enheterna. Kunderna kan hela tiden få aktuell information om sina leveranser via Internet. På morgonen kan kunderna få besked via e-post om de paket de beräknas få under dagen. Resultatet har blivit nöjdare kunder och mindre belastning på den manuella kundtjänsten. Signering sker direkt i handdatorn och idag slipper chaufförerna och kunderna all pappershantering. Det innebär en kostnadsbesparing för Posten.
– Vi visste inte hur kunderna skulle reagera på signering på datordisplayen, säger John Viirman. Men tekniken är accepterad och metoden är numera helt accepterad.
 
Enklare för chaufförerna
De nya handdatorerna är populära hos personalen som får en mer ergonomisk arbetsmiljö och slipper pappershanteringen. Varje användare har ett eget id vid inloggning för att få en hög säkerhet kring distributionen av paket och pall.   I de nya handdatorerna trycker chauffören på en knapp när lastningen är klar, mer behövs inte. I displayen kommer då informationen om de aktuella adresser som ska besökas under passet.
– Den fördefinierade informationen som ryms i handdatorerna är en enorm förenkling för våra chaufförer, vilket spar tid och energi, säger John Viirman. Vi behöver bara tanka in informationen en gång i vårt system och sedan återanvänds den. Detta sparar tid både vid lastning och ute hos kund.
 
Dynamisk ruttplanering
Det nya handdatorsystemet är byggt enligt öppna standarder vilket öppnar för nya funktioner som dynamisk ruttplanering med hjälp av GPS.  Handdatorn växlar automatiskt mellan anslutningsalternativ för att hitta den bästa bäraren av kommunikationen, oavsett om det är GPRS ute på fältet eller WLAN i depån. Alla medarbetare har därför ständig kontakt med systemet oavsett var de befinner sig. På sikt finns det även möjlighet för lantbrevbärare och olika partners att använda det nya systemet.
 
Internethandel driver betalning 
När handdatorprojektet inleddes såg Posten en liten efterfrågan på att hantera
 
Ytterligare information: betalningar med handdatorn. Med ökad Internetbaserad handel växer nu efterfrågan på betalningar via postförskott.
– Vi ser behov av att kunna hantera betalningarna för våra kunders räkning i samband med leverans och detta kan realiseras i de nya handdatorerna, säger John Viirman.
 

 

 
 

ANNONCØRER
 

  
Tilmeld dig TechMedias webmail service...
 
.
   Site Map  |  Privacy statement     


TechMedia A/S | Naverland 35 | 2600 Glostrup | Telefon: (+45) 43 24 26 28 | Fax: (+45) 43 24 26 26 | E-mail: info@techmedia.dk
Åbningstider: Mandag - Torsdag: 8.30 - 16.00 | Fredag: 09.00 - 15.30Copyright © TechMedia A/S - All Rights Reserved.

Powered by MEDIA2 Content Management System.

Valid HTML 4.01! Valid CSS!

© www.xn--leverandrregistret-n4b.dk