Kontakt os     PrePress     TechMedia e-shop
 
  » Find dit fagblad » Pack och Plast » Nyheter

6. juni 2020  

 

Print side Print side  Tilføj til favoriter Tilføj til favoriter  E-mail side E-mail side

2007-04-10 Materialbolagen: Förnyat avtal om insamling

Förnyat samarbetsavtal mellan materialbolagen
om Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
De fem materialbolag som står bakom FTI har tecknat ett nytt treårigt samarbetsavtal. Pågående arbete med att förbättra insamlingssystemet kan därmed intensifieras och ges en långsiktig inriktning.
Ägare till FTI är de fyra materialbolagen Plastkretsen, MetallKretsen, Returkartong och Pressretur. Även Svensk Glasåtervinning är part i det nya avtalet och deltar i FTIs verksamhet på samma sätt som ägarna. FTI är de fem materialbolagens gemensamma servicebolag med uppdrag att arbeta med bolagens gemensamma frågor som rör insamlingen av förpackningar och tidningar på återvinningsstationer.
FTI:s uppdrag innebär att:
- Hålla samråd med kommunerna.
- Förse kommunerna med underlag så de kan uppfylla sitt informationsansvar.
- Bekämpa nedskräpningen på återvinningsstationerna.
En viktig skillnad jämfört med tidigare är att FTI nu får materialbolagens uppdrag att övervaka hur insamlingsentreprenörerna sköter sina uppdrag
- Det förlängda samarbetsavtalet innebär att vi kan forsätta vårt långsiktiga arbete, säger John Strand, VD, FTI. Vi kommer fortsätta att eftersträva en effektiv insamling av förpackningar och tidningar, framför allt ur ett miljöprespektiv. I praktiken kommer det att innebära att vi ska försöka maximera miljönyttan i alla led av vår verksamhet.
- Vi som materialbolag ser mycket positivt på att vi nu lagt grunden till en fortsättning på vårt långsiktiga samarbete, säger Göran Nilsson, VD, Pressretur. Genom att vi nu enats om en förlängning av avtalet bidrar vi till stabilitet i arbetet med insamling och återvinning av förpackningar och tidningar. Detta är viktigt, inte minst i våra relationer med entreprenörer och kommuner.

 

 

 
 

ANNONCØRER
 

  
Tilmeld dig TechMedias webmail service...
 
.
   Site Map  |  Privacy statement     


TechMedia A/S | Naverland 35 | 2600 Glostrup | Telefon: (+45) 43 24 26 28 | Fax: (+45) 43 24 26 26 | E-mail: info@techmedia.dk
Åbningstider: Mandag - Torsdag: 8.30 - 16.00 | Fredag: 09.00 - 15.30Copyright © TechMedia A/S - All Rights Reserved.

Powered by MEDIA2 Content Management System.

Valid HTML 4.01! Valid CSS!

© www.xn--leverandrregistret-n4b.dk