Kontakt os     PrePress     TechMedia e-shop
 
  » Find dit fagblad » Pack och Plast » Nyheter

30. september 2020  

 

Print side Print side  Tilføj til favoriter Tilføj til favoriter  E-mail side E-mail side

2007-04-18 Materialbolagen: Återvinningen fortsätter öka

Återvinningen av förpackningar och tidningar fortsätter att öka
Drygt tre av fyra förpackningar
och tidningar återvanns 2006
Insamlingen av förpackningar och tidningar är fortfarande mycket framgångsrik och de allra flesta förpackningarna respektive tidningarna samlas in och återvinns. Insamlingsresultaten för 2006 visar att insamlingsnivåerna ligger på en fortsatt hög nivå och att trenden med årliga ökningar fortsätter. Jämfört med 2005 har den totala volymen insamlade förpackningar och tidningar ökat från 1 235 913 ton till 1 270 030 ton, d v s en ökning med 2,8 %. Totalt på marknaden 2006 fanns det 1 637 725 ton förpackningar och tidningar, varav 77,5 % återvanns.
Producentansvaret av förpackningar och tidningar infördes 1994. Insamlingen av förpackningar inleddes året därpå, och ökade kraftigt under de första åren. Tidningsinsamlingen var på den tiden i full gång sedan flera år, och låg redan då på en hög nivå. Insamlingsnivåerna har under de senaste åren legat på en stabil och hög nivå, men med en fortsatt årlig ökning.
Redovisning av insamlingsresultaten för 2006
Insamlingsresultaten fördelar sig på följande sätt:

Plastförpackningar
Totalt* fanns 157 667 ton plastförpackningar på marknaden.
42 130 ton = 26,7 % materialutnyttjades.
65 410 ton = 41,5 % energiutvanns
Total återvinningsgrad 68,2 %.
Regeringens återvinningsmål: Totalt 70 %, varav 30 % materialutnyttjande.

Pappersförpackningar
- förpackningar av papp, papper, kartong och wellpapp
Totalt fanns 677 000 ton pappersförpackningar på marknaden.
486 790 ton = 71,9 % materialutnyttjades.
Regeringens återvinningsmål: Totalt 65 % materialutnyttjande.

 

 

 
 

ANNONCØRER
 

  
Tilmeld dig TechMedias webmail service...
 
.
   Site Map  |  Privacy statement     


TechMedia A/S | Naverland 35 | 2600 Glostrup | Telefon: (+45) 43 24 26 28 | Fax: (+45) 43 24 26 26 | E-mail: info@techmedia.dk
Åbningstider: Mandag - Torsdag: 8.30 - 16.00 | Fredag: 09.00 - 15.30Copyright © TechMedia A/S - All Rights Reserved.

Powered by MEDIA2 Content Management System.

Valid HTML 4.01! Valid CSS!

© www.xn--leverandrregistret-n4b.dk