Kontakt os     PrePress     TechMedia e-shop
 
  » Find dit fagblad » Pack och Plast » Nyheter

28. maj 2020  

 

Print side Print side  Tilføj til favoriter Tilføj til favoriter  E-mail side E-mail side

2007-05-15 Stora Enso: Ett steg framåt för elektrisk öppning av förpackningar


Ett steg framåt för elektrisk öppning av förpackningar -
Stora Enso och TKK inleder samarbete för utveckling av CDM-teknik

I framtiden kommer kanske många typer av förpackningar att öppnas med
elektricitet. Stora Enso och UMK-centret för nya material vid
Tekniska högskolan i Helsingfors (TKK) meddelade idag att man inleder
samarbete kring elektrisk öppning av förpackningar. Samarbetet
innebär en utökning av det utvecklingsarbete som påbörjats av Stora
Enso, och inriktar sig på nya förpackningslösningar som bygger på CDM
(Controlled Delaminating Materials).

CDM bygger på elektrisk delaminering av polymerer. Det är en ny
lösning för att öppna förpackningar och för tillämpningar där flera
förpackningar är sammanfogade med speciallim. Denna limbindning
frigörs med en svag elektrisk ström som öppnar förpackningen eller
lösgör förpackningarna från varandra. Denna kostnadseffektiva teknik
ger ett antal möjligheter för förpackning av konsumentprodukter och
helt nya distributionslösningar som sparar förpackningsmaterial och
förbättrar användarvänligheten samt säkerheten och logistiken i
butikerna.

Ny forskning för TKK

"Kontrollerad delaminering av limbindningar är intressant ur såväl
forsknings- som kundperspektiv. Det är ett nytt forskningsfält som
öppnar för helt nya tillämpningar och tjänster", säger doktor Tommi
Remonen, ansvarig för CDM-utveckling vid UMK-centret för nya material
vid TKK. Hans arbetsgrupp leds av professor Olli Ikkala, en av
Finlands mest framstående professorer inom materialvetenskap som fått
ett flertal artiklar publicerade i Science and Nature Materials.

UMK-centret för nya material vid TKK kombinerar expertisen från
totalt 21 laboratorier och 500 forskare och är ett ledande
kunskapsnav för forskning inom materialvetenskap och -teknik i
Finland. "UMK-centret för nya material erbjuder de bästa tänkbara
förhållandena för forskning kring nya CDM-tillämpningar", säger Lars
Sandberg, Manager of Package Design vid Stora Enso Consumer Boards. I
Sverige driver Stora Enso ett CDM-center i Karlstad för att informera
om tekniken och vidareutveckla den i samarbete med partners.

"Stora Ensos beslut att välja TKK:s centrum för nya material som sin
finska forskningspartner inom CDM är ett erkännande för vårt arbete
inom materialvetenskap. Vi är glada över att ha Tommi Remonen hos
oss, eftersom han har starka meriter och tidigare erfarenhet av CDM
från sitt forskningsarbete i Sverige", säger Runar Törnqvist, chef
för UMK-centret för nya material vid TKK.

Fakta och siffror

TKK är det ledande universitetet för teknik och arkitektur i Finland,
och har även det högsta anseendet internationellt. Det har omkring 15
000 studerande och forskarstuderande och över 3 400 anställda.

Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av
tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom
dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora
Ensos omsättning under 2006 uppgick till 14,6 miljarder euro.
Koncernen har cirka 44 000 anställda i mer än 40 länder och en årlig
produktionskapacitet på 16,5 miljoner ton papper och kartong. Stora
Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.

 

 

 
 

ANNONCØRER
 

  
Tilmeld dig TechMedias webmail service...
 
.
   Site Map  |  Privacy statement     


TechMedia A/S | Naverland 35 | 2600 Glostrup | Telefon: (+45) 43 24 26 28 | Fax: (+45) 43 24 26 26 | E-mail: info@techmedia.dk
Åbningstider: Mandag - Torsdag: 8.30 - 16.00 | Fredag: 09.00 - 15.30Copyright © TechMedia A/S - All Rights Reserved.

Powered by MEDIA2 Content Management System.

Valid HTML 4.01! Valid CSS!

© www.xn--leverandrregistret-n4b.dk