Kontakt os     PrePress     TechMedia e-shop
 
  » Find dit fagblad » Pack och Plast » Nyheter

6. juni 2020  

 

Print side Print side  Tilføj til favoriter Tilføj til favoriter  E-mail side E-mail side

2007-06-11 Cascades: Första företaget i världen att klimatdeklarera på ett certifierat sätt

 

Nytt globalt sätt att beräkna klimatpåverkan -
hjälper dig som vill välja produkter klimatsmart

Att jämföra produkters klimatpåverkan är inte lätt. Flera länder har därför gått samman om att ta fram så kallade klimatdeklarationer för produkter och tjänster. En klimatdeklaration är ett nytt standardiserat sätt att beräkna påverkan på klimatet. Med beräkningen som grund kan sedan varor, produkter och tjänster jämföras utifrån hur mycket klimatet påverkas.

- Vi vill göra det lättare att hitta varors klimatpåverkan och har därför valt att lansera en särskild klimatdeklaration, säger Sven-Olof Ryding på AB Svenska Miljöstyrningsrådet.
- Klimatproblemen behöver internationella helhetslösningar som i sin tur behöver vila på trovärdiga och jämförbara underlag. Klimatdeklarationer är vårt bidrag till att nyansera debatten.

Klimatdeklarationerna är en vidareutveckling av de ISO-certifierade Miljövarudeklarationerna. Skillnaden är att en miljövarudeklaration tar upp flera olika typer av miljöpåverkan utöver klimatpåverkan.

- Den internationella organisationen för standardisering, ISO, har under lång tid hjälp till att skapa faktabaserade och vetenskapligt accepterade underlag. Klimatdeklarationerna är ett resultat av deras arbete.

Eftersom klimatproblemen är globala måste också lösningarna vara globala. Därför är beräkningsmetoden framtagen inom ett internationella system för miljövarudeklarationer, EPD® ( Environmental Product Declaration). Svenska representanter är AB Svenska Miljöstyrningsrådet och IVL Svenska Miljöinstitutet. Andra deltagande länder kommer från Europa och Asien.

Att beräkna klimatpåverkan från en produkt eller en tjänst är svårt. Dels måste flera klimatpåverkande gaser tas med såsom koldioxid, metan och lustgas. Dels sker utsläppen från alla delar av en produkts livstid, det vill säga råvaruutvinning, förädling, tillverkning, användning, återanvändning, avfallsbehandling och transporter. Klimatdeklarationerna bygger på att alla dessa delar behandlas på ett vetenskapligt och likartat sätt som certifieras genom oberoende experter. Genom en officiell registrering kan vem som helst få del av informationen.

AB Svenska Miljöstyrningsrådet ber om ursäkt om detta låter lite torrt men torra fakta är viktigt för att klimatdebatten så småningom ska kunna övergå i att rätt åtgärder görs för att minska vår klimatpåverkan.

Ett bolag som har insett det samma är papperstillverkaren Cascades Djupafors:
- Vi är djupt oroade över utvecklingen, där inte minst stormen Gudrun var omtumlande för vår bransch. Därför kände vi att vi ville agera på ett kraftfullare sätt. Men hur då? Det första steget är för oss att göra det möjligt för våra kunder att jämföra vår påverkan med andras påverkan. Ett bra sätt att göra det på är genom en klimatdeklaration, säger Björn Sandberg, VD Cascades Djupafors.
-  Genom att vi nu blir det första företaget i världen att klimatdeklarera på ett certifierat sätt vill vi visa att vi är en framtida ansvarsfull partner i ett hållbart samhälle, fortsätter Björn Sandberg.

 

 

 
 

ANNONCØRER
 

  
Tilmeld dig TechMedias webmail service...
 
.
   Site Map  |  Privacy statement     


TechMedia A/S | Naverland 35 | 2600 Glostrup | Telefon: (+45) 43 24 26 28 | Fax: (+45) 43 24 26 26 | E-mail: info@techmedia.dk
Åbningstider: Mandag - Torsdag: 8.30 - 16.00 | Fredag: 09.00 - 15.30Copyright © TechMedia A/S - All Rights Reserved.

Powered by MEDIA2 Content Management System.

Valid HTML 4.01! Valid CSS!

© www.xn--leverandrregistret-n4b.dk