Kontakt os     PrePress     TechMedia e-shop
 
  » Find dit fagblad » Pack och Plast » Nyheter

30. september 2020  

 

Print side Print side  Tilføj til favoriter Tilføj til favoriter  E-mail side E-mail side

2007-06-21 Materialbolagen: Effektiviserar verksamheten

Materialbolagen effektiviserar verksamheten
 
FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen), REPA och de tre materialbolagen MetallKretsen, Plastkretsen och Returkartong genomgår just nu en omorganisation som börjar gälla från 1 augusti 2007.
 
Omorganisationen innebär att Plastkretsen, MetallKretsen och Returkartong överlåter sin insamlingsverksamhet till FTI, medan REPA flyttar över hela sin verksamhet. Genom detta vill ägarna effektivisera verksamheten. De två materialbolagen Pressretur och Svensk GlasÅtervinning kommer även fortsättningsvis vara fristående och organiserar sin egen insamling i nära samarbete med FTI. De har sedan tidigare gett FTI utökat mandat att kontrollera att deras insamlingsentreprenörer fullföljer sina åtaganden. Pressretur är även aktieägare i FTI.
 
FTI får i och med omorganisationen ett utökat ansvar för insamlingen och för verksamheten vid landets återvinningsstationer, där ansvaret hittills har delats mellan FTI (skötsel och markavtal) och materialbolagen (insamling). Detta leder i sin tur till en mer effektiv organisation där t ex upphandlingar av entreprenader för skötsel och insamling av materialslagen samordnas.
 
Insamlingsverksamheten finansieras bl a av de förpackningsavgifter som företagen som är anslutna till REPA betalar. I och med ovan nämnda omorganisation kommer förpackningsavgifterna fortsättningsvis att administreras av FTI. I praktiken innebär detta dock ingen förändring för de REPA-anslutna företagen.
Till vd för den nya organisationen har FTI:s nuvarande vd John Strand utsetts. Oberoende ordförande i styrelsen är Håkan Ahlqvist .
 
– Jag ser mycket positivt på den nya organisationen, säger John Strand, vd, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Den ger oss möjligheter till kortare beslutsvägar och ett tydligare ledarskap. Samtidigt får vi också möjlighet att optimera insamlingen och resurserna, vilket även kommer att avspeglas positivt på landets återvinningsstationer.

 
Bakgrund
1994 införde riksdagen/regeringen ett så kallat producentansvar för förpackningar och returpapper (tidningar). Producentansvaret har tillkommit för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle, där det som tidigare betraktades som avfall istället kommer till nytta som ny resurs. Det innebär att alla som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar eller förpackade varor ansvarar för att dessa samlas in och återvinns. Detsamma gäller för dem som tillverkar eller importerar tidningspapper och trycker eller importerar tidningar.

 

 

 
 

ANNONCØRER
 

  
Tilmeld dig TechMedias webmail service...
 
.
   Site Map  |  Privacy statement     


TechMedia A/S | Naverland 35 | 2600 Glostrup | Telefon: (+45) 43 24 26 28 | Fax: (+45) 43 24 26 26 | E-mail: info@techmedia.dk
Åbningstider: Mandag - Torsdag: 8.30 - 16.00 | Fredag: 09.00 - 15.30Copyright © TechMedia A/S - All Rights Reserved.

Powered by MEDIA2 Content Management System.

Valid HTML 4.01! Valid CSS!

© www.xn--leverandrregistret-n4b.dk