Kontakt os     PrePress     TechMedia e-shop
 
  » Find dit fagblad » Pack och Plast » Nyheter

25. maj 2020  

 

Print side Print side  Tilføj til favoriter Tilføj til favoriter  E-mail side E-mail side

2007-09-05 Stora Enso: Ny koncernledning ska ge bättre resultat

Stora Enso-koncernen lanserar ny organisation för förbättrad lönsamhet på lång sikt
Koncernen kommer att redovisa en nedskrivning om cirka 1 300 MEUR för tredje kvartalet 2007.
 
Stora Enso omorganiserar sin verksamhet från de nuvarande fyra divisionerna till att omfatta åtta separata affärsområden: Fine Paper, Merchants, Consumer Board, Industrial Packaging, Magazine Paper, Newsprint, North America samt Wood Products. En nedskrivning om totalt cirka 1 300 MEUR redovisas som en icke-kassamässig engångspost för tredje kvartalet 2007.
 
- Huvudsyftet med omorganisationen är att ge ledningen för de olika affärsområdena med sina team tydligt ansvar för att förbättra de finansiella resultaten, att ta bort ledningsnivåer och att snabba upp beslutsfattandet. Ändringarna förbättrar även öppenheten utåt genom ökad rapportering. Den nya strukturen kommer att ytterligare fokusera portföljanalysarbetet och möjliggöra skalfördelar i framtiden samt stärka Stora Ensos position med tanke på eventuella konsolideringar inom industrin, säger Stora Ensos CEO Jouko Karvinen.
 
- Med hjälp av de här organisationsändringarna försöker vi dessutom att förbättra de nordamerikanska verksamheternas utveckling genom att omorganisera dem till en separat enhet med fullständigt ansvar för sina egna resultat som rapporteras direkt till mig. Det avgörande kriteriet i definieringen av den nya affärsstrukturen var att identifiera enheter med synergier inom verksamheten och i stor utsträckning en egen kundbas med enkel samverkan med kunder, men som ändå delar relevanta koncernresurser.
 
Den nya organisationsstrukturen träder i kraft med omedelbar verkan. Den finansiella rapporteringen för det tredje kvartalets resultat som publiceras den 25 oktober 2007 är baserad på de åtta nya affärsområdena. Historiska siffror baserade på de nya affärsområdena rapporteras separat senast den 15 oktober 2007.
 
Utnämningar i verkställande ledningen
- Det gläder mig att kunna ta med flera erfarna chefer i Stora Enso i det verkställande ledningsteamet (Group Executive Team, GET). Som team har vi som mål att göra företaget starkare och att förbättra lönsamheten. Det nya verkställande ledningsteamet har en bra balans mellan expertis inom massa, papper och kartong, kombinerad med erfarenhet från utanför industrin i form av Hannu Ryöppönen och mig själv. Vi måste snabba på beslutsprocesser och implementeringen av våra kostnadsbesparningsprogram, samtidigt som vi fortsätter att tillhandahålla förstklassig kundservice. Det är detta jag behöver av det nya teamet, och av alla team i deras omgivning, säger CEO Jouko Karvinen.
 
Den nya organisationen och dess ledning blir som följer:
Rapporteringsenhet Ansvarig befattningshavare Ansvarsområde
Affärsområde Fine Paper  Aulis Ansaharju Fine Paper, Country Manager Finland
Affärsområde Consumer Board, Affärsområde Merchants Mats Nordlander Consumer Board, Merchants, Market Services
Affärsområde Industrial Packaging Veli-Jussi Potka Industrial Packaging
Affärsområde Magazine Paper Hannu Alalauri Magazine Paper
Affärsområde Newsprint  Juha Vanhainen  Newsprint
Affärsområde North America John Gillen * Verksamheterna i Nordamerika
Affärsområde Wood Products  Elisabet Salander Björklund  Wood Products, Wood Supply samt Pulp Supply
Ledningen för koncernfunktioner
  Hannu Ryöppönen, Deputy CEO och CFO Finance and Strategy, Purchasing
  Bernd Rettig Technology and R&D, Operations Improvement, Logistics and Investments, Country Manager Germany
  Christer Ågren HR Services, Leadership Development, IT, Country Manager Sweden
 
Alla medlemmar förutom CEO och Deputy CEO har befattningen Executive Vice President (EVP).
 
* John Gillen fortsätter som chef för affärsområdet Stora Enso North America under en övergångsperiod. Detaljerna om den nordamerikanska verksamheten och organisationsstrukturen meddelas i vederbörlig ordning.
 
Den finansiella effekten av nedskrivningen
Nedskrivningen består av cirka 300 MEUR på goodwill och cirka 1 000 MEUR på anläggningstillgångar. Nedskrivningen av anläggningstillgångar medför en positiv skatteeffekt om 100 MEUR. Den uppskattade fördelningen av nedskrivningen mellan affärsområdena meddelas senast den 15 oktober 2007. Nedskrivningen orsakas av ett antal faktorer, inklusive omorganisationen till åtta separata affärsområden, ökade virkeskostnader, främst beroende på exporttullarna för virke från Ryssland, dåliga utsikter för journalpapper, högre räntor och ogynnsamma valutakursförändringar.
 
Effekten av nedskrivningen på koncernens räkenskaper blir följande:
Minskning av årliga avskrivningar 100 MEUR
Minskning av sysselsatt kapital 1 200 MEUR
Resultat per aktie (på årsbasis) EUR +0,11
Skuldsättningsgrad Från 0,55 till 0,64
Avkastning på sysselsatt kapital (på årsbasis) +1,4 procentenheter
 
Den diskonteringsränta som använts i beräkningen av nedskrivningen varierar mellan 8,5 % och 9,7 % (före skatt) beroende på sammansättningen av verksamhet/land. Koncernens genomsnittliga kostnad för totalt kapital (WACC) före skatt är 9,1 %. I beräkningen av nedskrivningen har rådande valutakurser den 31 juli 2007 använts. Det faktiska beloppet på nedskrivningen bestäms med hjälp av de valutakurser som gäller vid slutet av bokslutsperioden för 2007.
 


Nya medlemmar i verkställande ledningsteam (Group Executive Team, GET):
 
Aulis Ansaharju
Executive Vice President, Fine Paper
Född 1951. M.Sc. (Paper tech.), MBA. Finsk medborgare.
Anställdes i koncernen 1975. Brukschef, Enso-Gutzeit Oy Tervakoski Bruk 1990-1992. Brukschef, Enso Oy Imatra Bruk 1993-1996. Vice President och Senior Vice President inom Corporate Human Resources i Enso Oy och Stora Enso Oyj 1996-2000. Senior Vice President, Fine Paper vid Stora Enso North America 2000-2003. Senior Vice President, Business Development, Stora Enso Fine Paper 2003-2004. Senior Vice President, Graphic Papers, Stora Enso Fine Paper 2004-2007.
 
Mats Nordlander
Executive Vice President, Consumer Board, Merchants och Market Services
Född 1961. Dip.Eng. Svensk medborgare.
Anställdes i koncernen 1994. General Manager, Papyrus Sweden AB (tidigare Pappersgruppen AB) 1994-1998, Senior Vice President, Marketing and Supply, Papyrus AB 1998-2002, Vice President, Marketing and Sales 2002-2003, Stora Enso Fine Paper, London, President, Papyrus AB 2003-2007. Styrelseledamot i flera dotter- och intressebolag. Ledamot i den svenska styrelsen av det industriella (private equity) investmentbolaget Axcel, Styrelseledamot i den Tysk-Svenska Handelskammaren.
Marketing and Sales Director, SCA Fine Paper 1992-1994, Production Department Manager SCA Wifstavarf 1989-1992, delägare i förpackningsföretaget Flexible, Nordlandemballage AB 1983-1988.
 
 
Veli-Jussi Potka
Executive Vice President, Industrial Packaging
Född 1959. M.Sc. (Econ.). Finsk medborgare.
Anställdes i Enso-Gutzeit 1983. Corporate Controller i Enso Group Oyj och Stora Enso Oyj 1993-2000. Managing Director, Stora Enso Packaging Oy 2000-2004. Senior Vice President, Business Development, Stora Enso Packaging Boards från april 2004 till april 2005. Senior Vice President, affärsområdet Industriförpackningar 2005-2007. Styrelseledamot i flera dotter- och intressebolag.
 
Hannu Alalauri
Executive Vice President, Magazine Paper
Född 1959. M.Sc. (Chem.). eMBA. Finsk medborgare.
Anställdes vid den kemiska divisionen i Uleåborgs Bruk (tidigare Oulu Oy) år 1985. Vice President vid finpappersbruket i Varkaus 1996-1999, Senior Vice President Stora Enso Office Papers 1999-2000, Senior Vice President Stora Enso Graphic Papers 2000-2004, Managing Director, Stora Enso Packaging Corrugated Business 2004-2005, Senior Vice President HR Finland och HR för divisionen Packaging Boards 2006-2007. Styrelseledamot i flera dotter- och intressebolag.
Ledamot i Business advisory board vid BioFund Oy LTD. Ordförande i förvaltningsrådet i Pohto Management Training Institute 2006.
 
Juha Vanhainen
Executive Vice President, Newsprint
Född 1961. M.Sc. (Eng.). Finsk medborgare.
Anställdes vid Stora Enso Uleåborg år 1990. General Manager och brukschef, Stora Enso Fine Paper, Uleåborgs Bruk 1999-2003. Senior Vice President, Stora Enso Fine Paper, Office Paper 2003-2007.
 

 

 

 
 

ANNONCØRER
 

  
Tilmeld dig TechMedias webmail service...
 
.
   Site Map  |  Privacy statement     


TechMedia A/S | Naverland 35 | 2600 Glostrup | Telefon: (+45) 43 24 26 28 | Fax: (+45) 43 24 26 26 | E-mail: info@techmedia.dk
Åbningstider: Mandag - Torsdag: 8.30 - 16.00 | Fredag: 09.00 - 15.30Copyright © TechMedia A/S - All Rights Reserved.

Powered by MEDIA2 Content Management System.

Valid HTML 4.01! Valid CSS!

© www.xn--leverandrregistret-n4b.dk