Kontakt os     PrePress     TechMedia e-shop
 
  » Find dit fagblad » Pack och Plast » Nyheter

4. juni 2020  

 

Print side Print side  Tilføj til favoriter Tilføj til favoriter  E-mail side E-mail side

2007-10-10 DHL: Allians med Tetra Pak ska ge minskade utsläpp

Tetra Pak och DHL i allians för minskade utsläpp

Det globala förpackningsföretaget satsar på DHLs miljötjänst GoGreen

Stockholm, 10 oktober 2007. DHL och Tetra Pak har inlett ett omfattande samarbete på miljöområdet. Samarbetet innebär att alla expresstransporter från Sverige sköts med DHL:s unika miljötjänst GOGREEN. Genom intäkterna från tjänsten investerar DHL i miljöprojekt för koldixidreduktion.

I snart tre decennier har Tetra Pak och DHL haft ett nära och mycket framgångsrikt samarbete på transportområdet. Nyligen togs ytterligare ett viktigt steg när Tetra Pak beslutade sig för att satsa på DHL:s miljötjänst GOGREEN. I ett första skede omfattas alla expresstransporter från Sverige, säger Boris Tranberg som är globalt kundansvarig på DHL för Tetra Pak.

– Våra största expressflöden är ut från Sverige, vilket gör det naturligt att först pröva GOGREEN här. Redan i höst kommer vi att utvärdera miljösamarbetet med DHL och faller det väl ut räknar vi med att expandera vår satsning på GOGREEN, säger Johan Borglin, ansvarig inköpare hos Tetra Pak.

GOGREEN är en koldioxidneutral tjänst. Denna tjänst innebär att DHL mäter hur mycket koldioxidutsläpp en kunds transporter orsakar och sedan minskar, eller allra helst neutraliserar, koldioxidutsläppet med motsvarande mängd någon annanstans i världen. För att kunna räkna ut utsläppet från olika flygtransporter använder DHL specialutvecklade och patenterade program.

Minskning av koldioxidutsläpp sker genom investeringar i olika miljöprojekt. Det kan gälla ny teknologi för fordon, användande av förnybart bränsle, metanutvinning, solfångarprojekt. Hela processen med CO2-kalkylering för att reducera utsläppen genom olika projekt kontrolleras årligen av SGS, ett välrenommerat verifierings- och certifieringsföretag i Schweiz.

Tetra Pak producerar och säljer huvudsakligen förpackningar och förpackningsmaskiner som används av livsmedelsindustrier över hela världen. Tetra Paks affärsmodell och företagets breda geografiska spridning gör stora transportvolymer till ett nödvändigt inslag i verksamheten.

För Tetra Pak är miljösatsningar ett vanligt inslag i verksamheten.

– I och med att Tetra Pak växer transporterar vi också mer gods. Vi vill använda transportörer som kan hjälpa oss att växa utan att vi ökar våra koldioxidutsläpp. I ett sådant sammanhang känns GOGREEN som ett naturligt steg, säger Agneta Melin, miljöchef för Norden och Baltikum på Tetra Pak.
 
Förutom att investera i GOGREEN har Tetra Pak sedan en längre tid genomfört en rad åtgärder för att minska sina koldioxidutsläpp. Exempel på sådana åtgärder är att företaget har satsat hårt på att gå från flygtransporter till lastbilstransporter, att en stor del av alla transporter inom Sverige idag sker via järnväg och att Tetra Pak medvetet samlar gods vid lastbilstransporter för att minska antalet körningar.

– Under ett decennium har vi rankat transportörer och de företag som inte klarar av att leva upp till våra högt ställda miljökrav väljer vi bort per automatik, säger Agneta Melin.


Om DHL
DHL är världsledande inom internationell expressfrakt och logistik, och har som specialitet att ta fram innovativa och skräddarsydda kundlösningar. DHL erbjuder expertis inom express, flyg- och sjöfrakt, landtransporter, kontraktslogistik och internationella brevtjänster, i kombination med ett världsomspännande och heltäckande nätverk tillsammans med en god kännedom av lokala marknader. DHLs internationella nätverk binder samman fler än 220 länder och territorier över hela världen. 285 000 medarbetare arbetar för att ge snabb och pålitlig service som överträffar kundernas förväntningar. DHL är ett varumärke som tillhör Deutsche Post World. 2006 hade koncernen en omsättning på drygt 60 miljarder euro.

 

 

 
 

ANNONCØRER
 

  
Tilmeld dig TechMedias webmail service...
 
.
   Site Map  |  Privacy statement     


TechMedia A/S | Naverland 35 | 2600 Glostrup | Telefon: (+45) 43 24 26 28 | Fax: (+45) 43 24 26 26 | E-mail: info@techmedia.dk
Åbningstider: Mandag - Torsdag: 8.30 - 16.00 | Fredag: 09.00 - 15.30Copyright © TechMedia A/S - All Rights Reserved.

Powered by MEDIA2 Content Management System.

Valid HTML 4.01! Valid CSS!

© www.xn--leverandrregistret-n4b.dk