Kontakt os     PrePress     TechMedia e-shop
 
  » Find dit fagblad » Pack och Plast » Nyheter

31. maj 2020  

 

Print side Print side  Tilføj til favoriter Tilføj til favoriter  E-mail side E-mail side

2007-11-14 Checkpoint systems: Första globala undersökningen om butiksstölder och snatterier


Första globala undersökningen om butiksstölder och snatterier: Svenska kunder och butiksanställda stjäl mest i Norden

Butiksstölder, snatterier och stöldförebyggande åtgärder kostar handeln i Sverige drygt 6,2 miljarder kronor (677 miljoner euro) om året, motsvarande drygt 1 400 kronor (158 euro) per hushåll. Svinnet i de svenska butikerna är därmed något högre än genomsnittet i Europa. Tillsammans med Finland är det svenska butikssvinnet också högst i Norden.


Det visar den oberoende undersökningen Global Retail Theft Barometer, som gjorts på uppdrag av säkerhetsföretaget Checkpoint Systems. I Sverige deltog 22 svenska butikskedjor med sammanlagt 2 761 butiker.

Global Retail Theft Barometer är den första globala undersökningen som har gjorts om butiksstölder och snatterier och omfattar tiden juli 2006 – juni 2007. En motsvarande undersökning har genomförts under de sex föregående åren, men har då omfattat endast Europa. Årets rapport omfattar för första gången även Nordamerika och Asien-Stillahavsområdet. Totalt ingår 32 länder, varav 25 i Europa. 820 butikskedjor med sammanlagt 138 603 butiker har deltagit.

Årets rapport visar på ett trendbrott. Efter en måttlig men tydlig nedgång de senaste fyra åren, har stölderna i butik åter börjat öka. I genomsnitt stal kunder, illojala anställda samt leverantörer och återförsäljare i de 32 länderna för motsvarande 1,36 procent av butikernas omsättning. I reda pengar handlar det om att handeln i de tillfrågade länderna blev av med varor för motsvarande drygt 669 miljarder kronor (72,4 miljarder euro).

Mest stjäls det – räknat i procent av butiksomsättningen – i Indien (2,9 %), Thailand (1,65 %) och USA (1,52 %), medan svinnet var lägst i Österrike (0,94 %), Schweiz (0,96 %) och Island (1,00 %).

I Sverige är siffran 1,32 %, vilket är högre än snittet i Europa (1,26 %).

De mest stöldbegärliga produkterna är dyra märkesvaror, som antingen är attraktiva att ha eller som är lätta att sälja vidare. Listan över mest stulna varor toppas av: Alkohol, kosmetika och hudprodukter, damkläder, parfym, rakblad, DVD-/CD-skivor, barnkläder, modeaccessoarer, designkläder samt dyr mat.

Svenskar och finländare stjäl mest i Norden
Alla nordiska länder – utom Sverige – har en positiv utveckling jämfört med föregående års undersökningar. Finland och Sverige har visserligen båda ett svinn på 1,32 % av omsätt¬ningen men för Finlands del är det en liten förbättring jämfört med föregående år, medan Sverige ligger kvar på samma nivå. I Sverige uppgår den totala kostnaden för svinnet till drygt 6,2 miljarder kronor.

Anställda stjäl för stora värden
Skillnaderna mellan länderna är stor även när det gäller var och hur svinnet uppstår. I USA, Kanada, Australien och Island rapporterades att nästan hälften av stölderna (40 – 46 %) begås av anställda medan kunderna bedöms stå för mellan 32 – 39 % av stölderna.

I övriga Europa och Asien bedömer handlarna tvärtom att kunderna står för merparten av stölderna (i snitt 48,5 % respektive 52,6 %).

Nästan 6 miljoner butikstjuvar greps under perioden. Av dessa var 87,5 % kunder och resten anställda. Skillnaden är signifikant vad gäller värdet av det som stjäls av kunder respektive anställda. Kunderna hade i genomsnitt stulit för ett värde motsvarande 1 833 kronor (198,3 euro). De anställda som ertappades var betydligt färre men hade stulit för ett genomsnittligt värde av 13 351 kronor, d v s sju gånger mer än kundernas snitt.

Totalkostnaden för stölder plus stöldförebyggande åtgärder i Europa var 299,6 miljarder kronor (32 417 miljoner euro), en ökning med 3,9 miljarder kronor (417,5 miljoner euro) jämfört med föregående års undersökning. Leverantörers bedrägerier och stölder uppgick till 18,7 miljarder kronor (2 019 miljoner euro), och säkerhetskostnaderna till 72,3 miljarder kronor (7 821 miljoner euro).

”Smarta” stöldskydd växer i betydelse
Europeiska handlare spenderade totalt drygt 72 miljarder kronor (7 821 miljoner euro) på olika stöldförebyggande åtgärder. Av dessa pengar investeras allt mer i ”smarta” system. År 2001 användes drygt 23 % av pengarna till teknisk utrustning, som informationssystem, varularm, övervakningskameror etc. Den andelen har i år ökat till närmare 33 %.

Av de tio mest stöldbegärliga produkterna (såsom alkohol, parfym och rakblad) stöldskyddade handlarna bara ca 61 %, det vill säga att 39 % var helt oskyddade. Elektronisk övervakning är den enskilt mest använda metoden, medan t ex låsta skåp eller lådor användes i betydligt mindre utsträckning. De produkter som oftast skyddas är videospel, DVD, rakapparater, sprit och byxor.

Ökat intresse för källskyddsmärkning
Många varor märks upp med t ex varuinformation och pris redan hos tillverkarna. Nu ökar intresset för att utnyttja denna teknik även till så kallad källskyddsmärkning, det vill säga att varorna också stöldskyddas vid tillverkningen i stället för i butikerna.

Enligt undersökningen använder nästan 40 % av de europeiska handlarna källskyddsmärkning, och ytterligare ca 30 % räknar med att införa det inom de närmaste två åren.

– Undersökningen visar att det finns ett fortsatt stort behov av att skydda varorna i butik. Stöldsvinnet motsvarar en ”extra beskattning” av de hederliga svenska konsumenterna på drygt 1 400 kronor per hushåll, säger Louise Alplin, Sverigechef för Checkpoint Systems. Glädjande nog börjar allt fler handlare nu använda sig av källskyddsmärkning, vilket innebär att varorna levereras färdiglarmade till butikerna och svinnet kan hållas i schack.

Samtliga belopp är beräknade på Riksbankens växelkurs den 2007-07-01 då en euro kostade 9,2435 kronor.


 Det totala globala svinnet (lagerförlust på grund av brott eller svinn uttryckt i procent av butiksförsäljning) kostar detaljisterna i de 32 länderna 669 miljarder kronor (72,4 miljarder euro), vilket motsvarar 1,36 % av butiksförsäljningen. Indien, Thailand och USA hade högst andel svinn medan Österrike, Schweiz och Island hade de lägsta siffrorna.

 I hälften av de 32 länderna kunde man observera en ökning av svinnet under 2007 jämfört med 2006. Detaljister i Stillahavsområdet kunde dock presentera en minskning av svinnet med 4,6 %. Globalt sett ökade det genomsnittliga svinnet med 1,5 %, från 1,34 % till 1,36 %.

 Den största enskilda källan till svinn var kundstölder (snatteri) som stod för 42 % eller 282 miljarder kronor (30,4 miljarder euro) . Illojala anställda kostade 35,2 % eller 235 miljarder kronor (25,5 miljarder euro), interna fel stod för 16,5 % eller 110 miljarder kronor (11,9 miljarder euro) och stölder av leveran¬törer eller återförsäljare samt bedrägerier uppgick till 6,3 % eller 42 miljarder kronor( 4,6 miljarder euro) av det totala svinnet. I USA, Kanada, Australien och Island rapporterades att stölder begångna av anställda översteg kundstölderna.

 Handlarna grep nästan 6 miljoner butikstjuvar under 2007. 87,5 % av dessa var kunder och 743 499 var anställda. Den största andelen anställda greps i USA. Majoriteten av de tjuvaktiga kunderna greps i Europa (3 481 490). Kunder stal i genomsnitt för ett värde motsvarande 1 833 kronor (198,3 euro) medan de anställda som ertappades hade stulit för ett genomsnittligt värde av 13 351 kronor (1 444 euro), vilket är sju gånger mer.

 30,9 % av de interna förlusterna skedde vid kassor eller mottagningspunkter: 36,5 % vid backoffice, på lager eller vid leverans och 32,6 % på försälj¬ningsgolvet. Den vanligast förekommande metoden av internt bedrägeri var varustöld, som uppgick till 41,1 % av de interna förlusterna. Stöld av kontanter, kuponger och presentcheckar stod för 26,5 %; återbetalningsbedrägerier och falska prissänkningar 15,3 %; samverkan 10,2 %; och stora ekonomiska bedrägerier motsvarade 6,9 % av de interna bedrägerierna.

 De stöldförebyggande kostnaderna uppgick globalt sett till 173 miljarder kronor (18,8 miljarder euro) eller 0,35 % av butiksförsäljningen. Intäktskostnaderna uppgick till 117 miljarder kronor (12,7 miljarder euro) och kapitalkostnaderna till 56 miljarder kronor (6,1 miljarder euro). Kostnaderna för säkerhetspersonal stod för 54,6 % eller 94,5 miljarder kronor (10,2 miljarder euro) av de stöldförebyggande kostnaderna medan 56 miljarder kronor (6,1 miljarder euro) eller 32,4 % gick till säkerhetsutrustning.

 De globala kostnaderna för detaljstölder, grundat på kostnaderna för stölder begångna av kunder, illojala medarbetare, leverantörer och återförsäljare samt kostnaderna för stöldförebyggande åtgärder uppgick till 734 miljarder kronor (79,4 miljarder euro) vilket motsvarar 1 925 kronor per hushåll.

 De mest stöldbegärliga produkterna i de 32 länderna omfattade dyra varor och märkesvaror: kosmetika och hudprodukter, alkohol, damkläder, parfym och designkläder. Andra produkter som stals i hög utsträckning var rakblad, DVD-/CD-skivor, videospel och spelkonsoler, mindre elektriska apparater och modeaccessoarer.

 Av de 10 mest stulna produkterna (så som alkohol, parfym och rakblad) skyddade detaljisterna bara 61 % av sina produktlinjer. Elektronisk övervakning var den enskilt mest använda skyddsmetoden (användes för 35,4 % av produktlinjerna) och låsta skåp eller lådor användes för 11,3 % av produkterna.

 Elektronisk övervakning med källskyddsmärkning användes av 39,8 % av detaljisterna: 45,2 % i Nordamerika; 39,7 % i Europa och 27,4 % i Asien och Stillahavsområdet. Ytterligare 25,5 % av detaljisterna (30 % i Europa) räknade med att införa detta inom de närmaste två åren, vilket medför att antalet användare skulle uppgå till 65,3 % (nästan 70 % i Europa) vid årtiondets slut. Det genomsnittliga antalet produktlinjer som var elektroniskt märkta var 268 (16,4 % av butiksförsäljningen) globalt och 219 (15,9 %) i Europa. I Nordamerika hade den elektroniska märkningen betydligt större genomslagskraft och motsvarade 21,3 % av försäljningen.


Om Centre for Retail Research (CRR):
Brittiska Centre for Retail Research är ett oberoende konsult- och undersökningsföretag, med inriktning på förändringar inom detaljhandel, och med fokus på stöld och bedrägerier. Undersökningen Global Retail Theft Barometer har bekostats av en oberoende fond, som inrättats av Checkpoint Systems.


Checkpoint Systems, Inc. är ett internationellt företag specialiserat på produktidentifiering och svinnlösningar för detaljhandeln och deras distributionskedjor. Företaget som är listat på New York Stock Exchange, har mer än 4 000 anställda över hela världen, direktförsäljning i 30 länder, och distributörer i ytterligare 50 länder. Produktportföljen omfattar digitala RF-varularm och RFID-system (Radio Frequency Identification), RF-baserad källskyddsmärkning, streckkods- och etikettsystem, samt ett globalt nätverk av 29 produktionsenheter för etiketter och lösningar för detaljhandelsförsäljning.

 

 

 
 

ANNONCØRER
 

  
Tilmeld dig TechMedias webmail service...
 
.
   Site Map  |  Privacy statement     


TechMedia A/S | Naverland 35 | 2600 Glostrup | Telefon: (+45) 43 24 26 28 | Fax: (+45) 43 24 26 26 | E-mail: info@techmedia.dk
Åbningstider: Mandag - Torsdag: 8.30 - 16.00 | Fredag: 09.00 - 15.30Copyright © TechMedia A/S - All Rights Reserved.

Powered by MEDIA2 Content Management System.

Valid HTML 4.01! Valid CSS!

© www.xn--leverandrregistret-n4b.dk