Kontakt os     PrePress     TechMedia e-shop
 
  » Find dit fagblad » Pack och Plast » Nyheter

6. juni 2020  

 

Print side Print side  Tilføj til favoriter Tilføj til favoriter  E-mail side E-mail side

2007-11-15 Motorola: Direktmärkning förenklar återvinning och producentansvar

Direktmärkning förenklar återvinning och producentansvar

Anpassningen till WEEE-direktivet kan bli ekonomiskt betungande om företag inte redan från vid tillverkningen märker sina produkter och komponenter permanent för att göra dem lätta att identifiera under hela livslängden. WEEE utläses Waste Electric and Electronic Equipment och är ett av EU:s s k minimidirektiv. I Sverige införlivades detta i Förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (2005:209) i augusti 2005 med Naturvårdsverket som tillsynsmyndighet.

Tillverkande företag som redan från början gör sina produkter och komponenter lätta att identifiera har sällan svårigheter att anpassa sig till EU:s minimidirektiv WEEE, d v s Waste Electric and Electronic Equipment. Företag med producentansvar som ännu inte direktmärker sina produkter riskerar på sikt att dra på sig onödiga utgifter.

”Att snabbt kunna identifiera exempelvis vilka komponenter som kan och ska återvinnas blir allt viktigare. Bland annat för att inte producentansvaret/WEEE-direktivet ska generera nya kostnader som i sin tur påverkar lönsamheten”, säger Ole Mygind på Motorola Enterprise Mobility.

Streckkoder har begränsad livslängd
Märkning av produkter för att kunna identifiera dem under tillverkning och leverans handlar till stor del om streckkodsmärkning. Men när produkten når konsumenten försvinner oftast alla industriella märkningar, streckkodsetiketter etc. När det gäller bildelar är konventionell streckkodsmärkning inte effektiv nog, eftersom slitaget gör att märkningen på sikt antingen blir oläslig eller försvinner helt.

“Tillverkarna behöver en märkningsmetod som klarar produktens hela livstid”, säger Ole Mygind vidare. “Inte minst gäller det bil- och flygplansindustrin med sina många underleverantörer, medicintekniska företag och hela läkemedelsindustrin. Bättre och snabbare identifiering minskar bland annat lagringstiderna. Direct Part Marking (DPM) heter lösningen som gör det lätt för ett tillverkande företag att snabbt kan se vilka komponenter och produkter som kan återvinnas eller ej.

DPM-tekniken går ut på att en beständig datamatris etsas, laserprintas eller sprutas direkt på produkten. Matrisen är en kod med lagrad information om produkten. Hittills har de DPM-läsare som funnits på marknaden varit dyra och ingått i komplicerade system. Nu klarar Motorolas semiruggade storsäljande mobildatormodell MC70 att läsa DPM liksom MC3000- och MC9000-serierna, som är direkt anpassade för tuffa tag i industriella miljöer samt naturligtvis de mobila skannrarna i DS3400-serien och fasta läsare av typen MS4400.

“DPM är en permanent lösning med garanterad läsbarhet under produktens hela livslängd – även i mycket krävande miljöer. DPM-koden förblir intakt oavsett hur länge och i vilken slags miljö produkten befunnit sig. Och det betyder att anpassningen till WEEE-direktivet förenklas precis som själva återvinningen”, avslutar Ole Mygind.


Om Motorola
Motorola är en ledande aktör på den globala telekommarknaden. Vår vision om sömlös mobilitet leder oss fram mot målet att underlätta mobil kommunikation mellan människor. Alla ska kunna ha tillgång till information och underhållning oavsett var man befinner sig. Det vill Motorola åstadkomma dels genom att konstruera och leverera attraktiva produkter och tjänster, dels med kraftfulla nätverk inklusive heltäckande service och support världen över. Motorola är ett av företagen på Fortunes 100-lista och hade 2006 en global försäljning på USD 42,8 miljarder – ca 278,2 miljarder svenska kronor.

 

 

 

 
 

ANNONCØRER
 

  
Tilmeld dig TechMedias webmail service...
 
.
   Site Map  |  Privacy statement     


TechMedia A/S | Naverland 35 | 2600 Glostrup | Telefon: (+45) 43 24 26 28 | Fax: (+45) 43 24 26 26 | E-mail: info@techmedia.dk
Åbningstider: Mandag - Torsdag: 8.30 - 16.00 | Fredag: 09.00 - 15.30Copyright © TechMedia A/S - All Rights Reserved.

Powered by MEDIA2 Content Management System.

Valid HTML 4.01! Valid CSS!

© www.xn--leverandrregistret-n4b.dk