Kontakt os     PrePress     TechMedia e-shop
 
  » Find dit fagblad » Pack och Plast » Nyheter

7. juni 2020  

 

Print side Print side  Tilføj til favoriter Tilføj til favoriter  E-mail side E-mail side

2007-12-19 Cognex: Automatiserad inspektion


Automatiserad inspektion
av kirurgiska implantat

100% inspektion och identifikation är essentiellt för de flesta produkter. Produktion av små volymer går oftast hand i hand med höga kostnader, särskilt om variationen av betydande produkter tas med i beräkningarna. DePuy Spine (ett Johnson & Johnson företag beläget i Schweiz) är ett bra exempel för detta då de producerar små implantat såsom skruvar för ryggradskirurgi.

Tidigare har detta utförts manuellt, men i och med ökade och mer noggranna regler för detta, stod det klart att endast visionteknologi kunde leverera den typ av lösning som var nödvändig. Flexibel objektautomatisering genom användandet av en stationär robot och ett Compar visionsystem som integrerar styrkan av Cognex Vision Library (CVL), visade sig vara mer lämpligt och ekonomiskt än helt automatiserad in-line inspektion.

Den rätta visionplattformen
Cognex partner integratör Compar utvecklade den flwxibla och möjliga visionlösningen baserad på Cognex Vision Library.

Varje implantat placeras i en blisterförpackning. Samtliga partier identifieras genom en kod och vissa fixturer kan vara tomma. Produkten identifieras i sina individuella fixturer genom att passera genom ett stationärt visionsystem. Det autonoma inspektionssystemet (AIS) består av en 2-axlad robot och ett PC baserat visionsystem som använder Cognex Vision Library som plattform. Kameran är monterad på robotens y-axel, medans blisterförpackningarna förflyttas framåt under kameran i x-riktning. Åtskilliga inspektioner kan utföras av varje fixtur. Systemet är utrustat med en streckkodsläsare för att förenkla registreringen av data per parti. Den inspekterade datan jämförs sedan mot värdet och det tillåtna måttet. Om en felaktig produkt upptäcks, utlöses ett alarm och kvalitetssäkrad personal tar bort produkten för manuell inspektering. Ytterligare en fördel är att systemet garanterar full 21 CFR part 11 överensstämmelse genom att spåra resultatet för varje parti och integrera dem för framtida referenser. I och med automationen av inspektionsprocessen, genom användandet av vision, kan DePuy vara säkra på att resultatet som lagras för varje inspekterat parti är att lita på.

Stora fördelar
· Integration av visionsystem i en mekanisk miljö tillåter inspektion av hela partiet på en gång
· Tillåter komplett inspektion som anpassar sig till produktionen
· 100% inspektion och kvalitetskontroll av kirirgiska implantat, innan de skickas vidare ut i världen
· Full spårbarhet som garanterar anpassning
· Effektivisering av den manuella processen
· Kameran behöver inte vara exakt positionerad för att få tillförlitliga resultat

 
En möjlig lösning från Compar och Cognex

Framtida planer för expandering av applikationen kan komma att inkludera ytinspektion, inspektion av trycklayout, lödningspunkter eller kodavläsning. Lösningen som föreslagits i detta fall kan enkelt användas till många andra typer av inspektions- och identifikationsapplikationer.

Johann Faneca, produktionansvarig på DePuy Spine hade följande att säga, “Vi är mycket nöjda med visioninstallationen – tack vare den automatiserade lösningen från Cognex och Compar uppskattar vi en tidsbesparing på över CHF 100,000 det första året vilket kommer att resultera i en utmärkt återbetalning av investerat kapital.”

Om Cognex
Cognex Corporation designar, utvecklar, tillverkar och marknadsför sensorer och system med visionteknik – eller enheter som kan "se".  Cognex vision-sensorer används på fabriker över hela världen för automatisering inom tillverkning av ett brett utbud artiklar och för kvalitetsgaranti. Cognex är världsledande i vision-branschen, med mer än 400 000 levererade vision-system motsvarande en ackumulerad intäkt på över 2 miljarder dollar sedan företaget grundades 1981. Utöver företagets huvudkontor i Natick, Massachusetts, har Cognex regionala kontor och distributörer spridda över hela Nordamerika, Japan, Europa, Asien och Latinamerika.

 

 

 
 

ANNONCØRER
 

  
Tilmeld dig TechMedias webmail service...
 
.
   Site Map  |  Privacy statement     


TechMedia A/S | Naverland 35 | 2600 Glostrup | Telefon: (+45) 43 24 26 28 | Fax: (+45) 43 24 26 26 | E-mail: info@techmedia.dk
Åbningstider: Mandag - Torsdag: 8.30 - 16.00 | Fredag: 09.00 - 15.30Copyright © TechMedia A/S - All Rights Reserved.

Powered by MEDIA2 Content Management System.

Valid HTML 4.01! Valid CSS!

© www.xn--leverandrregistret-n4b.dk