Kontakt os     PrePress     TechMedia e-shop
 
  » Find dit fagblad » Pack och Plast » Nyheter

7. juni 2020  

 

Print side Print side  Tilføj til favoriter Tilføj til favoriter  E-mail side E-mail side

2008-01-28 SIS: Standard för förpackningars miljöpåverkan


Hur påverkar en förpackning miljön?

Hur påverkar plastpåsen klimatet? Förorenas vatten, mark och luft av läskflaskan? Hur mycket naturresurser krävs för att tillverka kartongen till ett kexpaket? Att undersöka hur en förpackning påverkar miljön är en krävande uppgift även för experter på området. Samtidigt blir det allt viktigare för företag att redovisa miljöinformation. Svenska SIS leder nu ett nytt europeiskt projekt som syftar till att underlätta förståelsen för förpackningars miljöpåverkan med hjälp av livscykelanalys.

– En ökad medvetenhet om problemen med klimatförändringar har drivit på insikten att det är viktigt att se till helheten - miljöpåverkan från förpackningar försvinner inte bara för att konsumenterna slutar att köpa till exempel plastpåsar, säger ordförande för projektet Anders Linde.

Livscykelanalys (LCA) kan användas för att mäta förpackningars effekt på miljön. Hela flödet analyseras - från råvaruutvinning och förädling, tillverkning, transport och distribution, produktanvändning, återanvändning, återvinning till slutgiltig avfallshantering.

För att få tillförlitliga resultat är det viktigt att det finns gemensamma riktlinjer för olika länder och företag. I projektet samarbetar experter från europeiska företag, myndigheter och organisationer för att utveckla enhetliga europeiska mätmetoder.

– Det finns många intressenter som i framtiden kan tänkas vilja kommunicera miljöinformation till konsumenterna. Det vi hoppas uppnå med detta projekt är främst att företagen internt ska kunna använda LCA på ett riktigt sätt, säger Anders Linde.

Projektet leds av SIS, Swedish Standards Institute som är Sveriges representant i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och har initierats av svenska förpackningsföretag.

– Sverige har alltid legat i framkant i miljöfrågor och har dessutom av tradition en stark förpackningsindustri. Nu välkomnar vi gärna fler projektdeltagare, avslutar Anders Linde som är miljöchef på Rexam, en global förpackningsproducent.

Projektet kommer att resultera i en europeisk rapport som kommer att vara vägledande också utanför Europa.


SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare.
SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2006 193 MSEK och har 170 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).

 

 
 

ANNONCØRER
 

  
Tilmeld dig TechMedias webmail service...
 
.
   Site Map  |  Privacy statement     


TechMedia A/S | Naverland 35 | 2600 Glostrup | Telefon: (+45) 43 24 26 28 | Fax: (+45) 43 24 26 26 | E-mail: info@techmedia.dk
Åbningstider: Mandag - Torsdag: 8.30 - 16.00 | Fredag: 09.00 - 15.30Copyright © TechMedia A/S - All Rights Reserved.

Powered by MEDIA2 Content Management System.

Valid HTML 4.01! Valid CSS!

© www.xn--leverandrregistret-n4b.dk