Kontakt os     PrePress     TechMedia e-shop
 
  » Find dit fagblad » Pack och Plast » Nyheter

25. maj 2020  

 

Print side Print side  Tilføj til favoriter Tilføj til favoriter  E-mail side E-mail side

2008-02-06 Tekniska Mässan: Ny vår för robotar


Det våras för robotarna på Tekniska Mässan i höst

  I höst är det premiär för Nordic Conference on Robotics 2008, ett nytt stort internationellt robotevenemang som kommer att omfatta seminiarier, utställning, demonstrationer och mycket annat. Huvudinriktning är robotbaserad automation, produktion och produktivitet. 
 
 Konferensen arrangeras av branschorganisationen SWIRA i samarbete med Tekniska Mässan och de finska, norska och danska robotbranschföreningarna. Konferensen hålls på Stockholmsmässan i samband med Tekniska Mässan.

Tekniska Mässan har under en rad år haft robotar och robotteknik som ett stående inslag bland den produktionsteknik som visas. Sverige är sedan lång tid tillbaka en av världens ledande nationer när det gäller robotteknik och automation. Följden har blivit att Sverige idag har en stark bredd och djup kompetens inom området, vilket både medfört att svenska företag nått världsframgångar samtidigt som utländska tillverkare valt Sverige som utgångspunkt för olika satsningar.

- Kunnandet inom robotteknik och automation är en av svensk industris viktigaste styrkefaktorer som ger oss chans att vara kvar som ledande industrination även i framtiden, säger Gunnar Iggendal från Stockholmsmässan och projektledare för Nordic Conference on Robotics 2008. Allt fler företag jobbar med att införa Lean production och utvecklar därmed sina tillverkningstekniker, arbetssätt och logistik i en kedja av ständiga förbättringar. Robotkonferensen, eller evenemanget som det kan kallas, kommer att fokusera på detta och blir en ny plats för alla i Norden med intresse för robotteknik och automatiserad produktion att träffas, titta på ny teknik, utbyta idéer, diskutera och göra affärer.

Fortsatt kompetensutveckling
Konferensen kommer samtidigt att stimulera till fortsatt kompetensutveckling inom området.
- Robottekniken utvecklas rasande snabbt, mycket av det som robotarna kan idag var omöjligt för bara ett år sedan och likadant kommer det att se ut framåt, förklarar Johnny Jarhall, ordförande för SWIRA. Dessutom har priserna på komponenter och ingående system sjunkit dramatiskt på senare år och idag kan även små tillverkande företag köpa in robotteknik och effektivisera sin verksamhet. Robotarna har blivit billigare och lättare att installeraoch anpassa för den egna verksamheten. Vi kommer därför att ha mycket att visa för både små fåmansföretag och stora börsnoterade verkstadsjättar.

Även investeringstakten i automation är hög i flera av våra konkurrentländer. För några år sedan var Sverige världens robottätaste land räknat på antalet invånare. Idag ligger Japan, Tyskland och Italien före och automationen fortsätter.
- Speciellt Italien har en väldigt snabb investeringstakt i automation och robotteknik, fortsätter Jarhall. En ny trend är att länder som Kina och Baltikum också väljer att investera i robotteknik. Ofta är bakgrunden att man vill höja kvaliteten och leveranssäkerheten i sin produktion.

Detta och mycket annat kommer att behandlas på den nya konferensen som kommer att gästas av både svenska och internationella experter inom området liksom en mängd representanter från köpare av robotteknik.
- På Nordic Conference on Robotics kommer vi att lägga stor vikt vid att belysa hur man kan anpassa sina produkter och sin produktion rätt för att nyttja robottekniken ännu effektivare, avslutar Jarhall. Det är minst lika viktigt som att köpa in rätt utrustning.


Fakta om Tekniska Mässan:
Tekniska Mässan är Norra Europas största fackmässa för industrin med inriktning på produktutveckling, automation, produktion och logistik. Mässan hålls årligen i oktober under fyra dagar på Stockholmsmässan i Älvsjö och är den mest välbesökta inom sitt område.
 

 

 
 

ANNONCØRER
 

  
Tilmeld dig TechMedias webmail service...
 
.
   Site Map  |  Privacy statement     


TechMedia A/S | Naverland 35 | 2600 Glostrup | Telefon: (+45) 43 24 26 28 | Fax: (+45) 43 24 26 26 | E-mail: info@techmedia.dk
Åbningstider: Mandag - Torsdag: 8.30 - 16.00 | Fredag: 09.00 - 15.30Copyright © TechMedia A/S - All Rights Reserved.

Powered by MEDIA2 Content Management System.

Valid HTML 4.01! Valid CSS!

© www.xn--leverandrregistret-n4b.dk