Kontakt os     PrePress     TechMedia e-shop
 
  » Find dit fagblad » Pack och Plast » Nyheter

5. juni 2020  

 

Print side Print side  Tilføj til favoriter Tilføj til favoriter  E-mail side E-mail side

2008-02-07 Stora Enso: Optiska skivor i kartong

 

Det finska telekomföretaget Elisa övergår till miljövänliga
förpackningar - plastförpackningar för skivor ersätts med
kartongbaserade DBS-boxar

Telekomföretaget Elisa inför nya miljövänliga förpacknings- och
försändelselösningar för sina produkter. DBS-boxar i kartong kommer
att användas till Elisas produkter inom bredband, mobiltelefoni och
kabel-TV. Boxarna tillverkas av Stora Enso Media Solutions.

De flesta av Elisas bredbands-, mobiltelefon- och kabel-TV-paket
innehåller bruksanvisningar, SIM-kort och optiska skivor med
exempelvis installationsverktyg. Den marknadsundersökning som Elisa
genomförde 2007 visade att kunder och samarbetspartners vill se nya,
miljövänligare lösningar för förpackning och försändelser av detta
material. Elisa eftersträvade också lägre transportkostnader med de
lättare förpackningarna. Stora Enso Media Solutions erbjöd den
praktiska kartongboxen DBS Discbox Slider, som företaget nu
tillverkar i tre olika serier åt Elisa.

Minskad klimatpåverkan
Träfiberråvaran till DBS-boxen är en förnybar naturresurs, vilket gör
boxens klimatpåverkan mindre jämfört med plastboxar, där råvaran är
en fossil och icke förnybar naturresurs. Stora Enso har räknat ut att
de fossila koldioxidutsläppen för DBS-boxar bara är omkring en
tiondel jämfört med vanliga cd-boxar av plast. Det lätta materialet
och den utrymmessnåla formgivningen förbättrar även
transporteffektiviteten och minskar försändelsekostnaderna.

"Vi använder DBS-boxar för förpackning och försändelser av såväl
optiska skivor, SIM-kort som bruksanvisningar. Elisa verkar i
enlighet med miljöledningssystemet ISO 14001. Övergången till nya
miljövänliga DBS-boxar stödjer vår ambition att ta miljöhänsyn i all
vår verksamhet", säger Elisas informationsdirektör Anne Korkiakoski.
Vi tror att våra kunder uppskattar de miljövänliga förpackningarna.
När boxen inte längre behövs lämnar man den bara i
kartonginsamlingen", fortsätter Korkiakoski.

"Förutom miljöfördelarna vinner DBS-boxarna även på sina stora
tryckytor, den innovativa och utrymmessnåla formgivningen och det
lätta och hållbara materialet", säger Stora Enso Solutions direktör
Matti Koski.

Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av
tidnings- och bokpapper, journalpapper och finpapper,
konsumentkartong, industriförpackningar samt träprodukter. Stora
Ensos omsättning under 2006 uppgick till 14,6 miljarder EUR.
Koncernen har cirka 44 000 anställda i mer än 40 länder i fem
världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 16,5 miljoner ton
papper och kartong samt 7,4 miljoner m3 sågade träprodukter, varav
3,2 miljoner m3 vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är
noterade i Helsingfors och Stockholm.

Elisa Abp är ett ledande finländskt företag inom telekomtjänster.
Elisa erbjuder sina privat- och företagskunder och offentliga
organisationer telekom- och IT-tjänster samt kundanpassade lösningar
inom kommunikationstjänster och nätoperatörstjänster. Elisa är
marknadsledande inom bredband i Finland, och mer än 518 000 av
företagets 1,3 miljoner fasta abonnemang är bredbandsabonnemang.
Elisa går i bräschen för nya mobila lösningar och innehållstjänster
och har över 2,3 miljoner mobiltelefonkunder. Elisa Abp är noterat p
Helsingforsbörsen och hade under 2006 en omsättning på 1,52 miljarder
euro och 3 200 anställda. Tjänsterna tillhandahålls under varumärkena
Elisa, Saunalahti och Kolumbus samt internationellt i samarbete med
Vodafone och Telenor.

 

 
 

ANNONCØRER
 

  
Tilmeld dig TechMedias webmail service...
 
.
   Site Map  |  Privacy statement     


TechMedia A/S | Naverland 35 | 2600 Glostrup | Telefon: (+45) 43 24 26 28 | Fax: (+45) 43 24 26 26 | E-mail: info@techmedia.dk
Åbningstider: Mandag - Torsdag: 8.30 - 16.00 | Fredag: 09.00 - 15.30Copyright © TechMedia A/S - All Rights Reserved.

Powered by MEDIA2 Content Management System.

Valid HTML 4.01! Valid CSS!

© www.xn--leverandrregistret-n4b.dk