Kontakt os     PrePress     TechMedia e-shop
 
  » Find dit fagblad » Pack och Plast » Nyheter

31. maj 2020  

 

Print side Print side  Tilføj til favoriter Tilføj til favoriter  E-mail side E-mail side

2008-02-25 Strålfors: Certifierat enligt ISO/TS

Strålfors har certifierats enligt ISO/TS – fordonsindustrins höga krav på kvalitetssäkring

Inom fordonsindustrin tillämpas ISO/TS 16949; ett ledningssystem för kvalitet med särskilda krav vid tillämpning av ISO 9001:2000. Strålfors praktiserar ISO/TS 16949 i sin strävan att vara en strategisk leverantör till aktörer inom fordonsindustrin.
Strålfors har tidigare varit certifierat enligt föregångaren QS 9000 och har stor kunskap och erfarenhet av industrins krav. Produktframtagningen styrs genom aktiviteter i industrins verktyg för kvalitetsplanering, APQP, vilka dokumenteras i en plan anpassad för Strålfors verksamhet. Under tillverkningen styrs varje aktivitet i processen med en specifik kontrollplan. Arbetet med
P-FMEA riskanalys utgör en viktig del i Strålfors förbättringsprocesser. För att ytterligare höja kompetensen genomför Strålfors utbildningar i bland annat grunderna för ISO/TS och internrevision med positiva resultat.
Ett nära samarbete skapas med kunderna där förståelse för den enskilde kundens specifika krav och önskemål är i fokus. Kunden ser även en högre produktkvalitet i det förbättringsarbete som hela tiden sker i samtliga led, bland annat i utveckling och tillverkning. För Strålfors, som leverantör av helhetslösningar för märkning och identifiering, skapar arbetet med ISO/TS 16949 ytterligare tyngd på marknaden. Det Norske Veritas Certification AB genomför periodiska revisioner två gånger per år och följer bland annat upp Strålfors arbete med processeffektivitet och kommunikation med kund.

Arbetet med ISO/TS 16949 bidrar till större förståelse och engagemang både för kundernas och för de egna processerna. Ständig förbättring är en förutsättning för Strålfors som strategisk leverantör.


Strålfors, en underkoncern till Posten AB, är ett IT-fokuserat Business-to-Businessföretag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring. Strålfors utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv kommunikation av affärskritisk information. Koncernen, som omsätter 3,8 miljarder SEK, har tillverkning i 7 länder och 2100 anställda.

 

 

 
 

ANNONCØRER
 

  
Tilmeld dig TechMedias webmail service...
 
.
   Site Map  |  Privacy statement     


TechMedia A/S | Naverland 35 | 2600 Glostrup | Telefon: (+45) 43 24 26 28 | Fax: (+45) 43 24 26 26 | E-mail: info@techmedia.dk
Åbningstider: Mandag - Torsdag: 8.30 - 16.00 | Fredag: 09.00 - 15.30Copyright © TechMedia A/S - All Rights Reserved.

Powered by MEDIA2 Content Management System.

Valid HTML 4.01! Valid CSS!

© www.xn--leverandrregistret-n4b.dk