Kontakt os     PrePress     TechMedia e-shop
 
  » Find dit fagblad » Pack och Plast » Nyheter

6. juni 2020  

 

Print side Print side  Tilføj til favoriter Tilføj til favoriter  E-mail side E-mail side

2008-05-09 SvepRetur:

Återvinningen av lantbruksplast har ökat

Lantbruket har ökat insamlad mängd plast från 73 procent till nästan 100 procent på fyra år (2003–2007). Under 2007 återsamlades totalt 15 000 ton lantbruksplast som går till materialåtervinning och energiutvinning. Insamlingen av lantbruksplast sker via Svensk Ensilageplast Retur AB (SvepRetur), som ägs av en ideell branschförening för tillverkare, importörer och återförsäljare av ensilagefilm, plastsäckar och odlingsfolie.
Målet för SvepRetur är att minst 70 procent av lantbrukens använda plast ska samlas in, och att minst 30 procent av denna ska gå till materialåtervinning, och bearbetas till ny råvara för tillverkning av sopsäckar, täckfolie med mera. Resten går till energiutvinning. Målet har uppnåtts över förväntan. Under 2007 återinsamlades nästan all plast som sålts till lantbruket.
– Vi ser en stor ökning av plastinsamling de senaste fyra åren, från 73 till nästan 100 procent. Det är glädjande att lantbrukarna tar sitt miljöansvar och återvinner den plast som de använder i sin produktion, säger Håkan Pettersson, vd SvepRetur.
Hela återvinningshanteringen finansieras av en avgift (självkostnadspris) som betalas direkt vid inköpet. För lantbrukarna är det sedan bara att lämna den använda plasten på angivna insamlingsplatser runt om i landet.
– Vi arbetar med att göra återvinningen så enkel som möjligt för lantbrukarna, och tror att det bidrar till att återinsamlingsviljan är så stor, säger Håkan Pettersson.
Under 2007 samlades totalt 15 000 ton plast in, från sträckfilm, nät, ensilagesäckar, dunkar, plansilofolie, tubslang, odlingsväv med mera. Av insamlat material gick cirka 90 procent till materialåtervinning, och 10 procent har avsatts för energi i lokala värmeverk i Sverige.
– En viktig orsak till att så stor andel har kunnat återanvändas som ny råvara är att kraven, på sortering och på så ren plast som möjligt, uppfyllts allt bättre. Här har lantbrukarna gjort ett bra arbete som lett till att återvinningsavgiften kunnat sänkas. Samtidigt har marknaden förändrats, och efterfrågan på återvinningsråvara av god kvalitet har ökat. Materialåtervinning är en betydligt bättre affär än energiutvinning, säger Håkan Pettersson.

Fakta Svensk Ensilageplast Retur AB
Svensk Ensilageplast Retur AB (SvepRetur) ägs av en ideell branschförening för tillverkare, importörer och återförsäljare av ensilagefilm, plastsäckar och odlingsfolie. Branschföreningen består av 17 medlemmar. SvepRetur arbetar för en miljöanpassad och smidig återvinningslösning av plast för lantbrukare, odlare och hästägare med flera. SvepRetur drivs helt utan vinstintresse.

Fakta plastinsamling
All plast som lämnas till återvinning ska vara så ren och torr som möjligt och får inte innehålla främmande föremål, till exempel järn, jord, sten eller grus. Plastinsamling genomförs under maj–augusti, samt under hösten, omkring oktober–november.

 

 

 
 

ANNONCØRER
 

  
Tilmeld dig TechMedias webmail service...
 
.
   Site Map  |  Privacy statement     


TechMedia A/S | Naverland 35 | 2600 Glostrup | Telefon: (+45) 43 24 26 28 | Fax: (+45) 43 24 26 26 | E-mail: info@techmedia.dk
Åbningstider: Mandag - Torsdag: 8.30 - 16.00 | Fredag: 09.00 - 15.30Copyright © TechMedia A/S - All Rights Reserved.

Powered by MEDIA2 Content Management System.

Valid HTML 4.01! Valid CSS!

© www.xn--leverandrregistret-n4b.dk