Kontakt os     PrePress     TechMedia e-shop
 
  » Find dit fagblad » Pack och Plast » Nyheter

5. august 2020  

 

Print side Print side  Tilføj til favoriter Tilføj til favoriter  E-mail side E-mail side

2008-05-21 Förpacknings- och Tidningsinsamlingen:

Rekordhög insamling av förpackningar och tidningar

Rekordhög insamling av förpackningar och tidningar – nu återvinner vi 78,2 procent och ligger i världstoppen.
Den officiella återvinningsstatistiken för 2007 som nu är klar att rapporteras till Naturvårdsverket visar att insamlingen fortsätter att öka både i absoluta tal och i relation till konsumtionen för flertalet materialslag. Jämfört med 2006 har volymen insamlade förpackningar och tidningar ökat från 1 270 030 till 1 289 953 ton eller med 1,6 procent.
Viktigast är att återvinningsgraden fortsatt att öka från 77,5 till rekordhöga 78,2 procent. Siffran visar hur stor andel av det som sätts på marknaden som samlas in och återvinns.
Sverige befäster med detta resultat positionen i den absoluta världstoppen. Nästa mål blir att effektivisera systemet för att öka miljövinsten.

Resultatet fördelar sig på följande sätt:
Plastförpackningar
Totalt* fanns 163 450 ton plastförpackningar på marknaden.
49 119 ton = 30,1 % materialutnyttjades.
56 434 ton = 34,5 % energiutvanns
Total återvinningsgrad 64,6 %.
Regeringens återvinningsmål: Totalt 70 %, varav 30 % materialutnyttjande.

Pappersförpackningar - förpackningar av papp, papper, kartong och wellpapp
Totalt fanns 694 000 ton pappersförpackningar på marknaden.
504 000 ton = 72,6 % materialutnyttjades.
Regeringens återvinningsmål: Totalt 65 % materialutnyttjande.

Metallförpackningar
Totalt* fanns 52 400 ton metallförpackningar på marknaden.
35 300 ton = 67 % materialutnyttjades.
Regeringens återvinningsmål: Totalt 70 % materialutnyttjande.

Glasförpackningar
Totalt* fanns 181 000 ton glasförpackningar på marknaden.
171 100 ton = 95 % materialutnyttjades.
Regeringens återvinningsmål: 70 % materialutnyttjande.

Tidningar
Totalt* fanns 559 000 ton tidningar på marknaden.
474 000 ton = 85 % insamlingsgrad (varav 100 % materialåtervinning).
Regeringens återvinningsmål: 75 % insamlingsgrad.

Beräkningsgrunderna
Beräkningarna för plast och metall är gjorda på de förpackningsmängder som redovisats av de REPA-anslutna företagen. REPA täcker största delen av alla förpackningar på den svenska marknaden. Glas beräknas på de förpackningsmängder som redovisats till Svensk GlasÅtervinnings avgiftssystem, vilket täcker mer än 99 % av de förpackningar som tillförs svensk marknad av producenterna. De redovisade resultaten för tidningar bygger på statistik från Pressretur.

Kommentar från FTIs VD John Strand:
– Den unikt höga återvinningsgraden speglar återvinningssystemets kapacitet och en hög återvinningsvilja hos svenska folket. En viktig uppgift framöver är inte bara att fortsätta öka återvinningen utan också dess miljövinster. Det innebär att minimera transporter och andra miljöpåverkande delar i systemet och att öppna fler och större återvinningsstationer där de gör mest nytta, som i stadskärnor och vid köpcentra. Målet är största möjliga miljövinst för varje satsad krona och för varje insamlad förpackning.


 

 
 

ANNONCØRER
 

  
Tilmeld dig TechMedias webmail service...
 
.
   Site Map  |  Privacy statement     


TechMedia A/S | Naverland 35 | 2600 Glostrup | Telefon: (+45) 43 24 26 28 | Fax: (+45) 43 24 26 26 | E-mail: info@techmedia.dk
Åbningstider: Mandag - Torsdag: 8.30 - 16.00 | Fredag: 09.00 - 15.30Copyright © TechMedia A/S - All Rights Reserved.

Powered by MEDIA2 Content Management System.

Valid HTML 4.01! Valid CSS!

© www.xn--leverandrregistret-n4b.dk