Kontakt os     PrePress     TechMedia e-shop
 
  » Find dit fagblad » Pack och Plast » Nyheter

1. juni 2020  

 

Print side Print side  Tilføj til favoriter Tilføj til favoriter  E-mail side E-mail side

2008-05-26 Intermec:

Handdatorer

Handdatorer från Intermec drar lasset i Pumas nordiska centrallager. Puma, ett av världens främsta sportvarumärken, effektiviserar sitt nordiska centrallager. I processen, att gå från pappersbaserad till automatisk lagerhantering, har handdatorer från Intermec utgjort en central del. Resultaten är enastående: Leveranserna är idag till 99 procent rätta.
I Helsingborg i södra Sverige ligger Pumas nordiska centrallager. På 12 000 kvadratmeter lagerhålls över 18 000 sportartiklar. Fördelat på cirka 70 anställda och två skift hanterar och skickar lagret 30 000 artiklar per dag. Artiklarna skeppas direkt till återförsäljare runt om i Sverige, Norge, Finland och Baltikum. På kort tid har antalet lagerförvarade artiklar vuxit och därmed även storleken på lagret. Omsättningen har på bara sex år ökat från 200 000 till 1 miljard.
Fram till för drygt två år sedan sköttes all lagerhantering via ett pappersbaserat system. Synkroniseringen mellan påfyllnad från mellanlager till plock fungerade dåligt och antalet felleveranser och reklamationer var alldeles för högt. Oredan i hanteringen slog ut negativt i alla företagsleden – från kundservice och returavdelning upp till ledningsgruppen. 
Idag är Pumas lagerhantering helt automatiserad. Plock, in- och utleverans samt inventering sker via streckkoder och handdatorer som synkas i ett trådlöst nätverk via en central server. Resultatet av omställningen från papper till papperslöst var häpnadsväckande positivt för samtliga anställda. Idag är leveranserna till 99 procent rätta. 
 
Höga krav på modern lösning
2006 kom nya direktiv till det nordiska centrallagret; minska pappersflödet och effektivisera lagerhanteringen. Implementeringsansvariga kom snabbt fram till att det för att uppgradera sig krävdes en säker lösning med bra tillgänglighet.
– För att bli så smidiga som möjligt ville vi köra i luften vilket i sig ställer höga krav på säkerheten, berättar Jörgen Larsson, kommunikations- och säkerhetsansvarig för Puma Norden och Baltikum. En centralt manövrerad Cisco-certifierad lösning skulle bli svaret på våra behov och det var där som DataFångst, vår leverantör av hårdvara, kom in i bilden.
Flera leverantörer bjöds in för att presentera sina lösningar men då nätta och behändiga handdatorer var ytterligare ett krav, föll de flesta på grund av stora och otympliga enheter.  Datafångst kunde genom sitt partnerskap med Intermec erbjuda en nätt och Cisco-kompatibel handdator – Intermec CN3.
– Att vi valde handdatorer från Intermec kom sig framför allt av att vi av erfarenhet vet att deras produktportfölj är vass, berättar Ulf Jerlebo, vice VD och försäljningschef på DataFångst. Vårt samarbete har alltid varit tryggt och bra.   
En bra kombination av mjuk- och hårdvara var avgörande i Pumas val av leverantörer. Intermec CN3 är nätt och behändig i sitt utförande samt fullständigt kompatibel med mjukvaran. Idag går 45 stycken CN3:or problemfritt och på full kraft, från klockan 05.30 till 24.00.   

Ett system som håller koll
Sedan CN3 implementerades i Pumalagrets verksamhet har en rad fördelar uppenbarat sig på kort tid. Efter att ha använt handdatorerna i drygt en vecka skedde knappt några felleveranser. Antalet reklamationsärenden reducerades kraftigt, likaså tiden det tar att hantera dem.
– Vi kan organisera in- och utleveranser på ett helt annat sätt än vi kunde tidigare, säger Jörgen Larsson. Framförhållning och planering är mycket viktigt i den här branschen. Då butikerna allt som oftast har minimalt med lagerutrymme måste vi kunna synka våra leveranser med deras säsonger. Leveranserna får varken komma för tidigt eller försent.  
För Pumas relativt höga andel extraarbetande personal har det automatiserade systemet varit en tillgång. Rutin och lagerkännedom är inte längre avgörande för att kunna göra ett bra jobb. Idag hittar handdatorn rätt lagerhylla och säger ifrån om skannad vara inte stämmer överens med ordern – något som naturligtvis även effektiviserar den mer rutinerade personalens arbete.
– CN3 är otroligt smidig och lättanpassad i sitt utförande och mycket användbar i lagermiljöer som måste kunna hantera en stor mängd artiklar, både för in- och utleverans, säger Linda Skanser Timsäter, Marknadskommunikationschef Intermec Norden.
Systemet kontrollerar också att det hela tiden finns varor för plockning. Om inte, läggs det omedelbart en körorder till trucken som hämtar från buffert. Tidigare skedde den ordern i dialog mellan plockare och truckförare vilket resulterade i personal som ofta fick sitta och vänta på varupåfyllnad.
– Det här är som att jämföra dag och natt, menar Jörgen Larsson. Precis allting är bättre och mer tidseffektivt. Ta inventeringen till exempel: Tidigare var vår personal tvungen att skriva av varenda artikelnummer vilket var otroligt tidskrävande. Idag sköter terminalerna den biten samtidigt som all statistik hålls lagrad.  
Runt om i lagret finns 17 stycken accesspunkter. Dessa är uppkopplade mot en central server som lagerpersonalen ser i handdatorns webbfönster. Vid olika tidpunkter släpper den centrala servern trådlöst ut orders som användarna fångar upp i sina respektive enheter. Är det långa orderlistor fördelas de automatiskt på två eller fler plockare men synkas alltid ihop på slutet.  
 
Personalen involverad i utvecklingen
Pumas personal jobbar idag med utkvitterade och personliga handdator som också medför ett visst service- och skickansvar. Personalstyrkan är rädd om enheterna samtidigt som de är involverade i utvecklingen av dem. Applikationer, tillval och knappar har till stor del formats av användarna – till exempel finns idag en knapp som heter ”våga fråga”.  
– Tidigare när en artikel hade hamnat på golvet var det sällan eller aldrig som någon plockade upp den med risk för att lägga den på fel hylla, berättar Jörgen Larsson. Tack vare ”våga fråga” existerar inte problemet längre. Idag skannar vi artikeln med handdatorn, ser rätt lagerplats på skärmen och kan lägga tillbaka varan. 
Puma ser gärna att systemet fortsätter att utvecklas. IP-telefoni, att köra telefon/tal över accesspunkterna som finns idag, hoppas man kunna bli nästa steg i utvecklingen. Hittills är man otroligt nöjd med lagersystemet och de möjligheter som har öppnats upp i och med den. Pappersförbrukningen är minimal, felplocken nästintill obefintliga och både personal och kunder är nöjda.  
 
Om Intermec
Intermec är ett av världens ledande företag inom utveckling, tillverkning och integrering av system för automatisk datainsamling, Intellitag RFID-system, mobil databehandling, nätverks- och radiokommunikationslösningar, streckkodsskrivare och etiketter. Intermecs produkter och tjänster används inom industrier världen över för att förbättra produktiviteten, kvaliteten och tillgängligheten i verksamheten.  Lokala kontor finns i Stockholm, Köpenhamn och Oslo.

 

 
 

ANNONCØRER
 

  
Tilmeld dig TechMedias webmail service...
 
.
   Site Map  |  Privacy statement     


TechMedia A/S | Naverland 35 | 2600 Glostrup | Telefon: (+45) 43 24 26 28 | Fax: (+45) 43 24 26 26 | E-mail: info@techmedia.dk
Åbningstider: Mandag - Torsdag: 8.30 - 16.00 | Fredag: 09.00 - 15.30Copyright © TechMedia A/S - All Rights Reserved.

Powered by MEDIA2 Content Management System.

Valid HTML 4.01! Valid CSS!

© www.xn--leverandrregistret-n4b.dk