Kontakt os     PrePress     TechMedia e-shop
 
  » Find dit fagblad » Pack och Plast » Nyheter

4. juni 2020  

 

Print side Print side  Tilføj til favoriter Tilføj til favoriter  E-mail side E-mail side

2008-08-12 Vocollect Voice:

Lever upp till högst ställda supply chain-krav


Smidighet, effektivitet och överskådlighet. Det är några av de nyckelfaktorer för framgångsrik supply chain som pekas ut i en global studie. Bland de rösttekniksystem som tillgodoser samtliga angivna högt ställda krav i studien märks Vocollect Voice.
Studien, som genomfördes av det ansedda undersökningsföretaget Aberdeen Group, omfattade mer än 150 respekterade företag. Svarspersonerna fick ange de faktorer som de ser som avgörande för att kunna maximera nyttan i supply chain-verksamhet. Studien vände sig till ledande personer inom supply chain i ett flertal branscher och länder och den sponsrades av Vocollect, Manhattan Associates, C3 Solutions och Forte.
De fyra faktorer som de intervjuade prioriterade är: 1) flexibilitet och smidighet i distributioncentret/varulagret när verksamheten står inför förändringar 2) förbättrad arbetseffektivitet 3) bättre överskådlighet av varulagrets operationer, lager- och orderstatus och 4) förbättrat genomflöde.
– Vocollect Voice är ett beprövat redskap när det gäller att möta vart och ett av dessa affärskrav, säger Roger Byford, Vocollects VD tillika styrelseordförande. Vi har verkat i mer än 20 år i mer än 35 länder och våra kunder påtalar ständigt för oss hur Vocollect Voice hjälper dem att undvika resursrisker och uppnå utomordentliga resultat. Vocollect Voice erbjuder den enda integrerade helhetslösningen för röststyrt arbete som garanterar högsta kapacitet, tillförlitlighet och flexibilitet.

Vocollect Voice adresserar de fyra kraven som omnämns i studien på följande sätt:
· flexibilitet och smidighet i distributioncentret när verksamheten står inför förändringar – flexibiliteten hos Vocollect Voice understödjer verksamheter snabbare och ger förbättrad noggrannhet och effektivitet med den flexibilitet som är nödvändig för olika industrier.
· förbättrad arbetseffektivitet – de ergonomiska fördelarna hos Vocollect Voice erbjuder förbättrad effektivitet och säkerhet tack vare att användaren arbetar med ögon och händer fria och därmed kan fokusera på uppgiften. Flera kunder märker att upplärningstiden förkortas med hela 50 procent och att säsonganställd personal därför blir produktiv fortare.
· bättre överskådlighet av varulagrets operationer, lager- och orderstatus – Vocollect Voice erbjuder en tvåvägsdialog mellan distributionscentrumets team och kundens WMS, affärssystem eller lagerhållningssystem och andra distributionsteknologier. Denna övervakning av distributionsaktiviteter i realtid ger större möjlighet att justera ordrar efter kundens behov.
· förbättrat genomflöde – kunder som använder Vocollect Voice har förbättrat genomflödet med upp till 30 procent och noggrannheten med 60-80 procent. Bättre leveransprecision tack vare förbättrad effektivitet i distributionscentrumet återspeglas även i större kundnöjdhet.

– Kostnaderna för röstintegrering och utrustning har fallit över tid och gjort det möjligt för lageransvariga att få arbetsstyrkan fullt operativ endast på några veckor, säger Bob Shecterle, researchchef vid Aberdeen SVP. Det är inte endast inom orderplockning som röstigenkänning ger förbättringar. Vi ser att många varulageransvariga använder röst inom alla operationer, inklusive godsmottagning, inlagring, lastning, cyklisk inventering, återanskaffning, och cross-docking. Genom att kombinera affärsregler och värdet av WMS med röstteknik blir arbetsstyrkan flexiblare, smidigare och snabbare än det genomsnittliga distributionscentrumet. 

Fakta om Vocollect
Vocollect, Inc. levererar dokumenterat fungerande förbättringar inom produktivitet, noggrannhet, kostnadsminskning och arbetstillfredsställelse för mobila arbetare sedan 1987. Vocollect Voice kommunicerar med arbetarna i deras dagliga uppgifter och ersätter ohanterliga listor och traditionella datafångstmetoder med personliga röstdialoger och ger därmed möjlighet att arbeta med frigjorda händer. Genom ett globalt återförsäljarnätverk och experter inom supply chain kan hundratusentals anställda på sex kontinenter använda röststyrning som ett led i att förbättra sina arbetsprocesser. Vocollect har sitt huvudkontor i Pittsburgh, Pennsylvania, USA men har även kontor i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien för att stödja sina kunder och återförsäljare regionalt. Vocollect® och Vocollect Voice® är registrerade varumärken som tillhör Vocollect, Inc.

Fakta om Aberdeen Group, ett Harte-Hanks-företag
Aberdeen är en ledande leverantör av faktabaserade undersökningar och marknadsintelligens som ger påtagliga resultat. Genom benchmarking av drygt 30 000 företag de senaste två åren har Aberdeen uppnått en unik position för att erbjuda kunderna utbildning och handlingsalternativ: ökad marknadskännedom, skapa efterfrågan, möjliggöra försäljning och leverera relevanta ROI-analyser. Som tillförlitlig rådgivare till globala teknologimarknader är Aberdeen ett företag som erbjuder beslutsunderstödjande kunskap och till vilket kunder kan vända sig – turn to Aberdeen™.  

 

 
 

ANNONCØRER
 

  
Tilmeld dig TechMedias webmail service...
 
.
   Site Map  |  Privacy statement     


TechMedia A/S | Naverland 35 | 2600 Glostrup | Telefon: (+45) 43 24 26 28 | Fax: (+45) 43 24 26 26 | E-mail: info@techmedia.dk
Åbningstider: Mandag - Torsdag: 8.30 - 16.00 | Fredag: 09.00 - 15.30Copyright © TechMedia A/S - All Rights Reserved.

Powered by MEDIA2 Content Management System.

Valid HTML 4.01! Valid CSS!

© www.xn--leverandrregistret-n4b.dk