Kontakt os     PrePress     TechMedia e-shop
 
  » Find dit fagblad » Pack och Plast » Nyheter

31. maj 2020  

 

Print side Print side  Tilføj til favoriter Tilføj til favoriter  E-mail side E-mail side

2008-09-29 Vocollect: 

Bättre överblick med röststyrning


Den farmaceutiska industrin i Europa växer konstant och representerar en av världens största försörjningskedjor. Över 3 000 företag i Europa utvecklar över 50 000 produkter och distribuerar till 130 000 försäljningsställen årligen.  
Ökad konkurrens och pressade priser ger branschen ett stort behov av att öka produktiviteten, och en effektiv försörjningskedja har blivit allt viktigare. Brister i försörjningskedjan är en av de vanligaste anledningarna till att farmaceutiska produkter inte lanseras och levereras i tid. 
För att möta dessa utmaningar har allt fler farmaceutiska bolag vänt sig till röststyrd distribution som en viktig komponent i försörjningskedjan. Sanofi i Frankrike och Belgien och Cahill May Roberts på Irland är ett par farmacidistributörer som har ökat produktiviteten med över 20 procent och nått en plocksäkerhet med upp till 99,9 procent sedan de installerade röstsystem. 
Röstsystem använder sig av igenkänning och röstsyntesteknik för att kommunicera instruktioner från lagerhanteringssystemet till den mobile arbetaren på golvet via en bärbar dator och headset. Medarbetaren sänder sedan talad information tillbaka via en radiolänk, vilket gör det möjligt att i realtid hantera inventering när varor flödar in och ut genom distributionscentralen. 
Även om plockning av tradition är det främsta användningsområdet för röstteknologi, så finns det många andra lagerprocesser där den kan användas. Det gäller till exempel påfyllning, hantering av restorder och linjepackning, som med detta system ger stora möjligheter till en bättre avkastning på investerat kapital. 
Med röststyrning försvinner behovet av mer belastande verktyg med större felmarginal, som till exempel papperslistor, etikettering och scanners. Förutom kostnads- och effektivitetsbesparingar har röstsystemet fördelar genom att det enkelt kan anpassas till industriella regelverk, vilka kan skifta mellan olika länder.
 
Eliminera kostsamma misstag
För de flesta företag är noggrannhet i orderhanteringen den största fördelen hos röstsystem. De vanligaste orsakerna för misstag är felplockning, över- eller underplockning, som kan visa sig vara mycket kostsamma, speciellt när vinstmarginalen för många distributionscentra är mycket liten. Med enskilda produkter värderade upp till emot 75 000 kronor, kan några få förlorade paket snabbt dra ner lönsamheten. 
En av Vocollects kunder, Australian Pharmaceutical Industries (API), är ett integrerat sjukvårdsföretag med ett nationellt distributionsnätverk. Rösttekniken har hjälpt API att öka ordersäkerheten till cirka 99,9 procent på receptbelagda varor och ungefär 98 procent på varor som säljs direkt över disk. Det har även gjort det möjligt för företaget att gå från regelbundna kvalitetskontroller av samtliga order till slumpmässiga kontroller vilket har höjt produktiviteten.
 
Bättre överblick av produktflödet
Bättre nivåer i precision är inte den enda fördelen med röststyrning. Det gör det också lättare att få en överblick av försörjningskedjan, vilket är speciellt viktigt för att ta hand om snabba och felfria beslut om återkallade produkter. 
På senare tid har återkallande av läkemedel skapat en del dålig publicitet för industrin, vilket gör att varuflöde och transparens är under större granskning än någonsin tidigare.
 
Hantering av inventering
Den farmaceutiska sektorn är inte annorlunda från andra branscher när det gäller att få en bra överblick över produktion och distribution. Men när mediciner, och många speciellt klassade sådana ska hanteras, då ökar kraven på kontroll i alla led. Med kapaciteten att leverera konstant statistik på lagerflödet är röstsystemet den ideala lösningen för att få överblick och följa försörjningskedjan. 
Sett till framtiden har RFID redan skapat ett stort intresse. Röststyrning är bäst lämpad att komplettera RFID-teknik när den väl utvecklas. Kombinationen av röstsystem för informationsutbyte mellan WMS-operatörer och RFID mellan etikett och dator är en styrka. 
Men tills den dagen kommer, så är röststyrning det alternativ på marknaden som kommer närmast en ultimat lösning. Systemet ger uppdateringar i realtid och kan ge exakt information om leveransdata, även ned till namnet på den som plockat varan till den specifika pall det är fråga om.
 
Flexibilitet ger frihet
En av anledningarna till att röstsystem kan innebära så stora förbättringar av produktivitet är dess flexibilitet. När röstsystemet kommunicerar med WMS i realtid, ger det en omedelbar överblick av hur lagerhållningen ser ut.
Det gör i sin tur att personal snabbt kan ändra uppgifter, få information, och ta itu med dessa frågor tidigt i processen. Röstsystem medger även en flexibilitet att operera i olika zoner. Detta är speciellt viktigt i farmacibranschen eftersom personalen ofta måste hantera farliga eller ömtåliga läkemedel som behöver förvaras i kontrollerade och säkra miljöer.
Smith Drug Company är en fullservicedistributör av läkemedel. Företaget levererar till butiker över hela USA. Under dess tidigare pappersbaserade lagersystem visade det sig att trots scannerbaserat arbete klagade kunderna på felaktiga leveranser vilket kostade tusentals dollar.
Men efter att ha övergått helt till Vocollects röststyrning i distributionscentret har produktiviteten ökat med över 20 procent. Företaget plockar 7 000 enheter dagligen med 99,9 procents precision.
Med röstsystem arbetar personalen med händerna fria och kan snabbt röra sig genom lagret utan omständlig utrustning som kan vara distraherande. En fördel med röstsystem är förbättringar för hälsa och säkerhet. Detta är speciellt viktigt i ett läkemedelslager där personalen ofta kommer i kontakt med farliga och giftiga produkter som kräver varsam behandling.
 
Stabila temperaturmiljöer
Vocollectsystem är överlägsna i omgivningar som kräver temperaturkontroll. Många mediciner måste förvaras i en speciell miljö för att förbli stabila. Reglerna för förvaringstemperaturer av farmaceutiska produkter är strikta för att konsumenten ska veta att de har tillverkats men också förvarats på rätt sätt.
 
Tid är pengar
En annan faktor som utmärker den farmaceutiska branschen är att den är mycket tidskänslig. Uppfinningar och utvecklingen inom denna sektor leder till väldigt komplexa och avancerade produkter, som ofta har en kort livstid på lagerhyllorna. Brådskande leverans måste ske inom kanske bara timmar efter att distributionscentralen fått in en order. Vid dessa situationer arbetar personalen i lagret under stor stress. Det är då misstag kan inträffa. Men eftersom röstsystemet är så enkelt att använda minskas pressen i lagerlokalerna åtskilligt.
Med ett röstsystem blir utbildningstiden och därmed relaterade kostnader kraftigt reducerade. Systemet kan ställas in att lära sig individuella dialekter inom bara femton minuter. Utbildningstiderna kan gå ner från veckor till timmar.
Det står helt klart att röststyrning i lagret kommer att spela en stor roll i utvecklingen av farmaceutisk distribution. Den har redan kommit att spela en stor roll inom detaljhandeln. Ökad produktivitet och bättre precision är starka argument för röststyrning.
Men det finns även andra fördelar, som bland annat större kunduppskattning, en grundligare kontroll av varuflödet samt inventeringsrutiner – och inte minst en hälsosammare och säkrare arbetsmiljö.
 
Fakta om Vocollect
Vocollects världsstandardiserade, integrerade röstapplikationer levererar dokumenterat fungerande förbättringar inom produktivitet, noggrannhet, kostnadsminskning och arbetstillfredsställelse för mobila arbetare. Vocollect Voice kommunicerar med arbetarna i deras dagliga uppgifter och ersätter ohanterliga listor och traditionella datafångstmetoder med personliga röstdialoger och ger därmed möjlighet att arbeta med frigjorda händer. Genom ett globalt nätverk av över 100 certifierade återförsäljare och experter inom supply chain kan hundratusentals anställda på sex kontinenter använda röststyrning som ett led i att förbättra sina arbetsprocesser. Vocollect har sitt huvudkontor i Pittsburgh, Pennsylvania, USA men även kontor i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien för att stödja sina kunder och återförsäljare regionalt. 

 

 
 

ANNONCØRER
 

  
Tilmeld dig TechMedias webmail service...
 
.
   Site Map  |  Privacy statement     


TechMedia A/S | Naverland 35 | 2600 Glostrup | Telefon: (+45) 43 24 26 28 | Fax: (+45) 43 24 26 26 | E-mail: info@techmedia.dk
Åbningstider: Mandag - Torsdag: 8.30 - 16.00 | Fredag: 09.00 - 15.30Copyright © TechMedia A/S - All Rights Reserved.

Powered by MEDIA2 Content Management System.

Valid HTML 4.01! Valid CSS!

© www.xn--leverandrregistret-n4b.dk