Kontakt os     PrePress     TechMedia e-shop
 
  » Find dit fagblad » Pack och Plast » Nyheter

25. maj 2020  

 

Print side Print side  Tilføj til favoriter Tilføj til favoriter  E-mail side E-mail side

2009-03-26 Stora Enso OY, Finland:
 
Patienter använder intelligenta förpackningar

 
En pilotstudie med patienter har demonstrerat att man med Stora Ensos intelligenta förpackningslösning Pharma DDSi kan uppnå en effektiv följsamhetsbevakning och betydande kostnadsbesparingar inom öppenvård.
Studien genomfördes vid Kuopio universitetssjukhus i Finland med patienter som fick ersättningsbehandling för opioidavvänjning. Under den fyra veckor långa studien besökte patienterna kliniken en gång i veckan och fick läkemedel för sex dagar i en Pharma DDSi-förpackning. Patienternas följsamhet till vårdprogrammet övervakades med hjälp av förpackningen, som registrerade tiderna då tabletter togs ur förpackningen och sparade information om patienternas subjektiva symptom för varje dag. Informationen kontrollerades vid de veckovisa besöken på sjukhuset och togs upp i den terapeutiska diskussionen med vårdpersonalen. Studien omfattade patienter i olika behandlingsstadier och uppvisade en minskning av vårdkostnaderna på nästan 40 procent.

Många fördelar inom följsamhetsbevakning
"Förpackningslösningen Pharma DDSi verkar erbjuda många fördelar inom följsamhetsbevakning för opioidavvänjningspatienter och fick ett positivt bemötande av såväl patienterna som personalen", säger dr Ulrich Tacke som ledde studien. "Enligt rådande klinisk praxis på vårt sjukhus ska nya avvänjningspatienter komma in dagligen för övervakad läkemedelsutdelning. Kostnadsbesparingar på upp till 500 euro i veckan per patient skulle kunna uppnås om den dagliga övervakade läkemedelsutdelningen kunde ersättas helt och hållet med läkemedel som tas hemma med hjälp av en Pharma DDSi-förpackning."
Pharma DDSi-förpackningen har en låsmekanism och dess storlek och innanmäte kan anpassas till olika blisterkort eller andra inlägg. I pilotstudien ansågs förpackningen vara lättare och säkrare att använda än dospåsarna som vanligen används eftersom blisterfacken förblir intakta. Såväl vårdpersonalen som patienterna uppgav att låsmekanismen är en betydande förbättring. Datautvärderingen visade att merparten av patienterna (67 procent) tog sina läkemedel regelbundet i enlighet med ordinationen. Den låga variationen i registrerade tider verkar bekräfta en god följsamhet, även om det är helt omöjligt att kontrollera vad som händer efter att tabletten tagits ur förpackningen.

Förbättringar för öppenvårdspatienter
"I våra diskussioner med läkare och vårdpersonal möts vi ständigt av en stark vilja att upptäcka nya sätt att ge patienterna effektiv vård. Den banbrytande studien som utförts av dr Tacke och hans team visar hur intelligenta förpackningar kan förbättra vården av öppenvårdspatienter", säger Sari Häkli, försäljningschef vid Stora Enso Carton Board. "Bristande följsamhet äventyrar behandlingen, ökar mängden läkemedel som avleds till olaglig försäljning och underminerar vårdtjänsternas rykte. Pharma DDSi erbjuder marknadens mest avancerade lösning på dessa problem. Som studien visar kan vårdpersonalen nu fokusera på patienterna i stället för på utdelningen av läkemedel, och dessutom finns en enorm potential för kostnadsbesparingar."
I följande fas planerar dr. Tacke och Stora Enso att arrangera daglig följsamhetsbevakning genom att använda Pharma DDSi-förpackningen tillsammans med en dataläsare hemma hos patienterna som skickar information i realtid, vilket skulle göra det möjligt för vårdpersonalen att kontakta patienten inom några timmar vid oregelbundenhet i läkemedelsanvändningen.
En pilotstudie med patienter har demonstrerat att man med Stora Ensos intelligenta förpackningslösning Pharma DDSi kan uppnå en effektiv följsamhetsbevakning och betydande kostnadsbesparingar inom öppenvård.
Studien genomfördes vid Kuopio universitetssjukhus i Finland med patienter som fick ersättningsbehandling för opioidavvänjning. Under den fyra veckor långa studien besökte patienterna kliniken en gång i veckan och fick läkemedel för sex dagar i en Pharma DDSi-förpackning. Patienternas följsamhet till vårdprogrammet övervakades med hjälp av förpackningen, som registrerade tiderna då tabletter togs ur förpackningen och sparade information om patienternas subjektiva symptom för varje dag. Informationen kontrollerades vid de veckovisa besöken på sjukhuset och togs upp i den terapeutiska diskussionen med vårdpersonalen. Studien omfattade patienter i olika behandlingsstadier och uppvisade en minskning av vårdkostnaderna på nästan 40 procent.

 

 
 

ANNONCØRER
 

  
Tilmeld dig TechMedias webmail service...
 
.
   Site Map  |  Privacy statement     


TechMedia A/S | Naverland 35 | 2600 Glostrup | Telefon: (+45) 43 24 26 28 | Fax: (+45) 43 24 26 26 | E-mail: info@techmedia.dk
Åbningstider: Mandag - Torsdag: 8.30 - 16.00 | Fredag: 09.00 - 15.30Copyright © TechMedia A/S - All Rights Reserved.

Powered by MEDIA2 Content Management System.

Valid HTML 4.01! Valid CSS!

© www.xn--leverandrregistret-n4b.dk